Címke: thoracic surgery

Mellkassebészet

A Sebészeti Klinikán 1959 júliusában indult meg a mellkassebészet a Dr. Kulka Frigyes által szervezett és vezetett osztályon. A 60-as évek végéig a műtétek zömét a TBC miatt végzett tüdő reszekciók tették ki. Ezt követően fokozatosan növekedett a tüdődaganatok, elsősorban rosszindulatú elváltozások miatt végzett műtétek száma. A hetvenes évektől már a beavatkozások túlnyomó többsége ezen daganatok eltávolítására történt. Kulka professzor nevéhez fűződik az úgynevezett mellkasi bemeneti tünetegyüttes (TOS) műtéti kezelésének és a tüdőtágulat (emphysema) sebészi kezelésének bevezetése. Ez utóbbi műtétekkel messzemenőleg megelőzte korát.

1979 és 2005 között Dr. Troján Imre vezette a mellkassebészeti osztályt. A műtétek túlnyomó többsége ezen idő alatt is a daganatok eltávolítása miatt történt. A 80-as években a daganat egyszerű eltávolítása mellett, a korszerű mellkassebészeti elveknek megfelelően a mediastinalis blokkdissectio is bevezetésre került. Így lehetővé vált a daganat kiterjedésének pontos meghatározása, és a betegek daganatellenes kezelésének megvalósítása. Ennek köszönhetően tüdőrák miatt operált betegeink 5 éves túlélése 45,3%-ra emelkedett. A daganat miatt végzett műtétek mellett, az országban elsőként történt reszekció a légcsövön és a főhörgőkön, mely beavatkozás a tüdőállomány megkímélését és a betegek műtét utáni jobb életminőségét eredményezte. Magyarországon az elsők között kerültek bevezetésre a mellkassebészeti minimál invazív műtétek, az úgynevezett videothoracoscopos beavatkozások (VATS). Ennek során a mellüreg hagyományos megnyitása nélkül történt a sebészi feltárás és jóindulatú tüdőelváltozások, légmell (ptx) miatti műtétek és jóindulatú mediastinalis betegségek eltávolítása valósulhatott meg. Így a betegek műtét utáni gyógyulása jelentősen lerövidül.

2005 novemberétől Dr. Furák József vezeti a mellkassebészeti osztályt. Az osztály fő profilját továbbra is a tüdőrák miatti műtétek alkotják. A korábbiakban alkalmazott hagyományos mellkasmegnyitással (thoracotomia) járó feltáráson kívül bevezetésre került a videothoracoscoposan asszisztált mini thoracotomiából (6-8 cm-es metszés) elvégzett lebenyeltávolítás is. A videothoracoscopos műtéteink profilját tovább szélesítettük. Magyarországon elsőként végeztünk szegycsont átvágása nélküli (sternotomia nélküli) csecsemőmirigy (thymus) eltávolítást videothoracoscopos (VATS) módon, myasthemia gravis miatt. A mellkasfali deformitások között szereplő suszter mellkas (pectus excavatum) VATS módszerrel való rekonstrukciója is osztályunk mindennapi profiljának részévé vált. Itt sem történik szegycsont-átvágás, hanem kettő darab 3 cm-es metszésből állítjuk helyre a mellkas formáját. A minimál invazív mellkassebészeti műtétek közé tartozik a kéz (tenyér) és fej fokozott izzadása, valamint felső végtagi érszűkületi betegségek miatt végzett VATS sympathectomia, melyet egy ülésben mindkét oldalon elvégzünk. A mellkassebészeti profil műtétek mellett általános sebészeti beavatkozásokat és társszakmákkal együtt (szívsebészet, idegsebészet) határterületi műtéteket is végzünk.

Jővőbeni terveink között szerepel a tüdőtágulat (emphysema) miatti modern műtéti megoldás (volumen reductiós műtét) bevezetése, valamint a tüdőtranszplantációs program lehetőség szerinti elindítása.

Dr. Furák József
egyetemi docens, osztályvezető

Dr. Géczi Tibor
klinikai szakorvos

Dr. Pécsy Balázs
klinikai szakorvos