Címke: students

III. évfolyam

Kötelező és ajánlott irodalom:

Sebészet I., II.
Kötelező tankönyv: Horváth Örs-Oláh Attila: Sebészet 2017. Medicina Könyvkiadó
Ajánlott tankönyv: Gál Csaba: Sebészet (Medicina), Littmann: Sebészeti műtéttan


2019/2020. tanév II. félév:

Előadások
Gyakorlat
Annotáció – AOK KU141
Kollokviumi tételek

2021 February 25, Thursday @ 13:25

Annotáció IV. éves fogorvostan-hallgatóknak
2018/2019 II. félév

Tantárgy címe: Sebészet
A tárgyat meghirdető kar neve: Általános Orvostudományi Kar
A tárgyat meghirdető klinika / intézet neve: SEBÉSZETI KLINIKA
A kurzust meghirdető oktató: Prof. Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár
Elérhetőség / információ: Prof. Dr. Petri András igazgatóhelyettes, tanulmányi felelős
Telefon: (62) 545-461, Fax: (62) 545-701
E-mail:
office.surg@med.u-szeged.hu
6725 Szeged, Semmelweis u. 8. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 427.

Tisztelt Látogatónk!

Kurzus címe: Sebészet
A kurzus célja: Az általános sebészet megismertetése a fogorvostan hallgatókkal, kitérve valamennyi fontos részterületre, valamint az akut sebészi betegek észlelésére és ellátására.

Előadás: heti 2 óra – Kurzus kódja: FOG-M541 – Vizsgaforma: kollokvium
Kreditérték: 2 kreditpont
Gyakorlat: heti 1 óra – Kurzus kódja: FOG-M542 – Vizsgaforma: aláírással teljesítve.
A félév során 15 óra gyakorlat teljesítendő egyéni beosztás alapján, hétvégi napokon, a Sebészeti Klinika ambulanciáján. Ellenőrzés leigazolt jelenléti ívvel.
Kreditérték: 1 kreditpont

Kötelező irodalom: Horváth Örs-Oláh Attila: Sebészet 2017. Bp.  Medicina K., 
Évfolyam/félév: IV. évfolyam. 2. félév
Tárgyfelvétel előfeltétele: A Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban megadott előfeltételek

Tematika
(előadások és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok, szemináriumok)
hét Előadás Gyakorlat/Szeminárium
1. A sebészet története Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
2. Endokrin sebészet Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
3. Az emlőrák komplex kezelése Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
4. Mellkassebészet Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
5. Szívsebészet Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
6. Érsebészet  
7. A nyelőcső sebészete Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
8. A gyomor sebészete Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
9. Az epeutak és hasnyálmirigy sebészete Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
10. A máj sebészete, gastrointestinalis vérzések Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
11. TAVASZI SZÜNET  
12. A vastagbél sebészete
A rectum sebészete
Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
13. A hasfal sebészete, sérvek Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
14. Az acut has sebészete Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
15. Szervtranszplantáció Sebészi betegek észlelése és vizsgálata

Tantárgyi követelmény: Az előadások látogatása nem kötelező, de nyomatékkal ajánlott.
A gyakorlatok látogatása kötelező. A távolmaradások igazolása a mulasztást követő héten a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásának megfelelően történik a Klinika titkárságán. Fogadási idő: minden nap, 9-10 óráig és 14-15 óráig.
A számonkérés a hivatalos tankönyv megfelelő fejezetei és az előadáson leadott tananyag figyelembe vételével szóbeli vizsga formájában történik.

A számonkérés módja: szóbeli vizsga

  • Évközi demonstrációk: nincs
  • Szemeszter végi vizsga: kollokvium

A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

Szeged, 2020. január 22.

Dr. Petri András Dr. Lázár György
egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25

IV. éves fogorvostan hallgatók sebészet előadásai
a 2019/2020. tanév II. félévében

Időpont: Kedd 8.00-9.45
Helyszín: Nagy Oktatási Épület (Dóm tér 13.) 49. tanterem
Szorgalmi időszak: 2020. február 3 – május 16.
Vizsgaidőszak: 2020. május 18 – június 27.
Utóvizsga időszak: 2019. június 29 – július 4.
Tavaszi szünet: 2019. április 10 – április 17.
1. Febr. 4. A sebészet története Prof. Dr. Petri András
2. Febr. 11. Endokrin sebészet Prof. Dr. Farkas Gyula
3. Febr. 18. Az emlőrák komplex kezelése Dr. Paszt Attila Ph.D.
4. Febr. 25. Mellkassebészet Dr. Furák József Ph.D.
5. Márc. 3. Szívsebészet Dr. Bogáts Gábor Ph.D.
6. Márc. 10. Érsebészet Dr. Palásthy Zsolt Ph.D.
7. Márc. 17. A nyelőcső sebészete Dr. Paszt Attila Ph.D.
8. Márc. 24 A gyomor sebészete Dr. Paszt Attila Ph.D.
9. Márc. 31. Az epeutak és a hasnyálmirigy sebészete Dr. Leindler László főorvos
10. Ápr. 7. A máj sebészete, gastrointestinalis vérzések Prof. Dr. Petri András
Dr. Hőhn József Ph.D.
11. Ápr. 14. TAVASZI SZÜNET
12. Ápr. 21. A vastagbél sebészete
A rectum sebészete
Dr. Varga László főorvos
Dr. Ábrahám Szabolcs Ph.D.
13. Ápr. 28. A hasfal sebészete, sérvek Dr. Géczi Tibor
14. Máj. 5. Az acut has sebészete Prof. Dr. Petri András
15. Máj. 14. Szervtranszplantáció Dr. Szederkényi Edit Ph.D.
2021 February 25, Thursday @ 13:25

Fogorvosképzés

2019/2020 II. félév

IV. éves fogorvostan hallgatók sebészet kollokvium tételei

IV. éves fogorvostan-hallgatók sebészet előadásai

IV. éves fogorvostan-hallgatók sebészet gyakorlata

Annotáció IV. éves fogorvostan-hallgatóknak

Szakdolgozat témák IV. éves fogorvostan-hallgatóknak
2021 February 25, Thursday @ 13:25

V. évfolyam

Tisztelt Hallgatók!

A Sebészeti Klinika Titkársága tanulmányi ügyekben
hétfőtől csütörtökig
9.00 – 10.00 óra és 14.00 – 15. 00 óra között áll a rendelkezésükre.

Vizsgatételek

V. évfolyam 1. félév – Annotáció AOK-OMK475
V. éves általános orvostanhallgatók sebészeti előadásai
V. éves általános orvostanhallgatók sebészet gyakorlatai

IV. évfolyam

Kötelező és ajánlott irodalom:

Sebészet I., II.
Kötelező irodalom: Horváth Örs Péter, Oláh Attila: Sebészet. Bp. Medicina Kiadó, 2017.
Ajánlott irodalom: Gaál Csaba: Sebészet. 10. kiadás, Bp. Medicina Kiadó, 2016.


2020-21. tanév I. félév:
Annotáció AOK-OMK471
Előadások


2021 February 25, Thursday @ 13:25