Címke: pályázat

Fejlesztési projektek

Határon átnyúló együttműködések

ROHU400

„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése innovatív román-magyar sebészeti eljárásokkal” – ROHUNOVATION

eMS azonosító: ROHU 400

A „Improving health-care services through innovative RO-HU surgical ideas” „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése innovatív román-magyar sebészeti eljárásokkal” című projektet az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozza 2,935,100.00 EUR támogatást nyújtva az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretén belül (4. Prioritási tengely – Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése az érintett régiókban, 9/a Befektetési prioritás (IP) – Befektetés egészségügyi és társadalmi infrastruktúrákba)

Résztvevők:

  • „Pius Brinzeu” Temes Megyei Sürgősségi Kórház, Temesvár, vezető partner
  • Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika
  • Szegedi Tudományegyetem ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika

 A projekt összköltsége: 2.935.100,00 Euro

 Partner költségvetés (TMSK): 1.465.100,00 EUR, melynek 85%-a ERFA vissza nem térítendő támogatás, 13% a román állam által nyújtott támogatás, és 2% önrész

Partner költségvetés (SZTE): 1.470.000,00 EUR, melynek 85%-a ERFA vissza nem térítendő támogatás, 15% a magyar állam által nyújtott támogatás

 A projekt időtartama: 30 hónap (2020. 01. 01. – 2022. 06. 30.)

 A projekt fő célkitűzése:

A projekt fő célja a sebészeti betegellátás és a sebészeti képzések fejlesztése. A vizsgálati és terápiás módszerek nemzetközi színvonalú fejlesztése kiemelt fontosságú a rákos megbetegedések sebészeti kezelésében. Ennek érdekében a projekt partnerek szükségesnek tartják az alábbi teendőket:

  • vizsgálati protokollok összehangolása és fejlesztése a határ két oldalán,
  • minimálisan invazív sebészeti eljárások bevezetése és továbbfejlesztése
  • beteg utánkövetési stratégia egységesítése
  • sebészeti képzési programok kialakítása és lebonyolítása

 További részletek: Prof. Dr. Lázár György, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, e-mail: lazar.gyorgy@med.u-szeged.hu

A Románia-Magyarország Programról bővebben a www.interreg-rohu.eu honlapon található információ.

jelen ismertető tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

ROHU400