Címke: annotation

IV. évfolyam 1. félév – Annotáció ÁOK-OMK471

Kurzus címe: Sebészet I.
Kreditérték: 3 kreditpont
Előadás: heti 2 óra – Kurzus kódja: AOK-OMK471 – Vizsgaforma: beszámoló, ötfokozatú
Gyakorlat: heti 2 óra – Kurzus kódja: AOK-OMK472 – Vizsgaforma: aláírással teljesítve

Kötelező irodalom: Horváth Örs Péter, Oláh Attila: Sebészet. Bp. Medicina Kiadó, 2017.
Ajánlott irodalom: Gaál Csaba: Sebészet. 10. kiadás, Bp. Medicina Kiadó, 2016.
Évfolyam/félév: IV. évfolyam. 1. félév
Tárgyfelvétel előfeltétele: lezárt Sebészeti klinikai alapismeretek AOK-KU141 és AOK-KU142 kurzusok.

 

Tematika
(előadások és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok, szemináriumok)
hét Előadás Gyakorlat/Szeminárium
1. Az emlő jóindulatú betegségei  
2. Az emlőrák sebészete  
3. Elsődleges emlőrekonstrukció az emlőrák sebészetében. A hasfal sebészete, sérvek  
4. A mediastinum sebészete  
5. A mellkas és a tüdő sebészete  
6. A tüdőrák sebészete  
7. Érsebészet  
8. Érsebészet  
9.   Blokk gyakorlat
10.   az előadások tematikájának
11.   megfelelően
12. Érsebészet. Endokrin sebészet és a pajzsmirigy sebészete  
13. Szívsebészet  
14. Szívsebészet  

Tantárgyi követelmény: Az előadások látogatása nem kötelező, de nyomatékkal ajánlott. A COVID-19 helyzetre való tekintettel az előadásokat online formában tartjuk. Az előadások anyagának linkje – hanganyaggal szinkronizált ppt formátumban – a CooSpace-en és a Klinika honlapján található.

A gyakorlatokat az érvényes előírások szerint tartjuk, látogatásuk kötelező. A távolmaradások igazolása a mulasztást követő héten a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásának megfelelően történik a Klinika titkárságán. Fogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9.00-10.00 óráig és 14.00-15.00 óráig.

Minden előadás végén az előadás anyagából 4 kérdésből álló tesztet válaszolhatnak meg a hallgatók online a CooSpace felületén. A maximálisan elérhető pontszám legalább 80 %-át teljesítő hallgatóknak jó (4), a 90%-át teljesítőknek jeles (5) jegyet ajánlunk meg kollokviumi érdemjegyként.

Ahhoz, hogy az előadások végén írt teszteket érdemben értékelni lehessen, a félév során maximálisan két teszt elmulasztása megengedhető. A mulasztást ezekben az esetekben is hivatalos orvosi igazolással kell igazolni a Sebészeti Klinika titkárságán legkésőbb a mulasztást követő egy héten belül. Az igazolt hiányzás esetén a mulasztott előadás pontjait nem számítjuk be a végső értékeléskor. Nem igazolt hiányzás esetén az elmulasztott teszt minden kérdését 0 (nulla) értéken számoljuk el. Amennyiben a teszt során az internet kapcsolat zavara miatt technikai nehézség merülne föl, azt a vizsga után haladéktalanul e-mailen jelezzék (fényképes bizonyítékkal, screenshot) a klinika titkárságának címén (office.surg@med.u-szeged.hu).

A félévet lezáró kollokvium: írásbeli tesztvizsga, amely a CooSpace felületén történik 2020. december 14-én (hétfő), 8.00-10.00 óráig. Az elégséges szint 60-69%, közepes 70-79%-ig, jó 80-89%-ig, jeles 90%-tól. A teszt hivatalos vizsgának minősül, meg nem írása csökkenti a félévi vizsgalehetőségek számát. A tesztvizsga javítása vagy pótlása a Dékáni Hivatal aktuális utasítása szerint vagy szóban, vagy online formában szervezett szóbeli vizsgával történik a TVSZ előírásai szerint, a Skype felületén.

A számonkérés a hivatalos tankönyv megfelelő fejezetei és az előadáson leadott tananyag figyelembe vételével történik.

A számonkérés módja: tesztírás
a./ Évközi demonstrációk: nincs
b./ Szemeszter végi vizsga: kollokvium (teszt)
A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: a Neptun rendszeren keresztül történik.

Ezúton hívjuk fel a tisztelt hallgatóság figyelmét arra, hogy a tesztkérdések összeállítása a hivatalos Horváth Örs-Oláh Attila: Sebészet 2017. tankönyv és az előadások anyagának fokozott figyelembe vételével történt. A hallgatók között kézen forgó nem hivatalos jegyzet a tesztvizsga sikeres teljesítéséhez nem elégséges.

Szeged, 2020. augusztus 11.

Dr. Petri András Dr. Lázár György
egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25

V. évfolyam 1. félév – Annotáció AOK-OMK475

Kurzus címe: Sebészet III.
Kreditérték: 2 kreditpont
Előadás: heti 1 óra – Kurzus kódja: AOK-OMK475– Vizsgaforma: beszámoló, ötfokozatú
Gyakorlat: heti 1 óra – Kurzus kódja: AOK-OMK476 – Vizsgaforma: aláírással teljesítve

Kötelező irodalom: Horváth Örs Péter, Oláh Attila: Sebészet. Bp. Medicina Kiadó, 2017.

Évfolyam/félév: V. évfolyam. 1. félév

Tárgyfelvétel előfeltétele: lezárt Sebészet II. AOK-K333 és AOK-K334 kurzusok.

Tematika
(előadások és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok, szemináriumok)
hét Előadás Gyakorlat/Szeminárium
1. Endokrin sebészet és a pajzsmirigy sebészete Ágy melletti gyakorlat, általános sebészet
2. Az appendicitis
3.  A peritonitis
4. Az ileus sebészeti vonatkozásai
5. Az akut has differenciál diagnosztikája
6. A leggyakoribb műtétek a gastrointestinalis sebészetben
7. Transzplantációs kerekasztal

Tantárgyi követelmény:

Az előadások látogatása nem kötelező, de nyomatékkal ajánlott.
A COVID-19 helyzetre való tekintettel az előadásokat online formában tartjuk. Az előadások anyagának linkje – hanganyaggal szinkronizált ppt formátumban – a CooSpace-en és a klinika homepage-én található.
A gyakorlatokat az érvényes előírások szerint tartjuk, látogatásuk kötelező. A távolmaradások igazolása a mulasztást követő héten a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásának megfelelően történik a Klinika titkárságán. Fogadási idő: hétfőtől csütörtökig, 9-10 óra és 14-15 óra.
Minden előadás végén az előadás anyagából 4 kérdésből álló tesztet válaszolhatnak meg a hallgatók online a CooSpace felületén. A maximálisan elérhető pontszám legalább 80 %-át teljesítő hallgatóknak jó (4), a 90%-át teljesítőknek jeles (5) jegyet ajánlunk meg kollokviumi érdemjegyként.
Ahhoz, hogy az előadások végén írt teszteket érdemben értékelni lehessen, a félév során maximálisan két teszt elmulasztása megengedhető. A mulasztást ezekben az esetekben is hivatalos orvosi igazolással kell igazolni a Sebészeti Klinika titkárságán legkésőbb a mulasztást követő egy héten belül. Az igazolt hiányzás esetén a mulasztott előadás pontjait nem számítjuk be a végső értékeléskor. Nem igazolt hiányzás esetén az elmulasztott teszt minden kérdését 0 (nulla) értéken számoljuk el. Amennyiben a teszt során az internet kapcsolat zavara miatt technikai nehézség merülne fel, azt a vizsga után haladéktalanul e-mailen jelezzék (fényképes bizonyítékkal, screenshot) a klinika titkárságának címén (office.surg@med.u-szeged.hu).

A félévet lezáró kollokvium: írásbeli tesztvizsga, amely a CooSpace felületén történik 2020. december 14-én (hétfő), 12.00-14.00 óráig. Az elégséges szint 60-69%, közepes 70-79%-ig, jó 80-89%-ig, jeles 90%-tól. A teszt hivatalos vizsgának minősül, meg nem írása csökkenti a félévi vizsgalehetőségek számát. A tesztvizsga javítása vagy pótlása a Dékáni Hivatal aktuális utasítása szerint vagy szóban, vagy online formában szervezett szóbeli vizsgával történik a TVSZ előírásai szerint, a Skype felületén.
A számonkérés a hivatalos tankönyv megfelelő fejezetei és az előadáson leadott tananyag figyelembe vételével történik.

A számonkérés módja: tesztírás
a./ Évközi demonstrációk: nincs
b./ Szemeszter végi vizsga: Beszámoló ötfokozatú (írásbeli komputer tesztvizsga ld. fent)
A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: a Neptun rendszeren keresztül történik.

Ezúton hívjuk fel a tisztelt hallgatóság figyelmét arra, hogy a tesztkérdések összeállítása a hivatalos Horváth Örs Péter-Oláh Attila: Sebészet tankönyv és az előadások anyagának fokozott figyelembe vételével történt. A hallgatók között kézen forgó nem hivatalos jegyzet a tesztvizsga sikeres teljesítéséhez nem elégséges.

Szeged, 2020. augusztus 12.

Dr. Petri András Dr. Lázár György
egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25

IV. évfolyam 1. félév – Annotáció AOK-K331

Kurzus címe: Sebészet I.
Kreditérték: 3 kreditpont
Előadás: heti 2 óra – Kurzus kódja: AOK-K331 – Vizsgaforma: beszámoló, ötfokozatú
Gyakorlat: heti 2 óra – Kurzus kódja: AOK-K332 – Vizsgaforma: aláírással teljesítve

Kötelező irodalom: Gaál Csaba: Sebészet. 10. kiadás, Bp. Medicina Kiadó, 2016.
Ajánlott irodalom: Horváth Örs Péter, Oláh Attila: Sebészet. Bp. Medicina Kiadó, 2017.
Évfolyam/félév: IV. évfolyam. 1. félév
Tárgyfelvétel előfeltétele: lezárt Sebészeti klinikai alapismeretek AOK-KU141 és AOK-KU142 kurzusok.

Tematika
(előadások és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok, szemináriumok)
hét Előadás Gyakorlat/Szeminárium
1. Az emlő jóindulatú betegségei  
2. Az emlőrák sebészete  
3. Onkoplasztikai emlősebészet, a hasfal sebészete  
4. A mediastinum sebészete  
5. A mellkas és a tüdő sebészete  
6. A tüdőrák sebészete  
7. Érsebészet  
8. Érsebészet  
9.   Blokk gyakorlat
10.   az előadások tematikájának
11.   megfelelően
12. Érsebészet  
13. Szívsebészet  
14. Szívsebészet  
15. A gastrointestinalis vérzések  

Tantárgyi követelmény: Az előadásokon való részvétel ajánlott, a gyakorlatok látogatása kötelező. A gyakorlatokon való jelenlétet napi katalógussal ellenőrizzük. Mulasztás a Sebészeti Klinika irodájában hivatalos orvosi irattal igazolandó, közvetlenül a mulasztást követően. Fogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9.00-10.00 óráig és 14.00-15.00 óráig. Minden, a tanulmányi fegyelemmel kapcsolatos kérdésben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mérvadó. A félév elfogadásának feltétele a gyakorlatokon való 75 %-os részvétel és az előírt vizsga sikeres teljesítése.

A számonkérés módja:
A tantermi előadások végén, az elhangzott előadás anyagából a hallgatók 4 tesztkérdést vála-szolhatnak meg írásban. Azoknak a hallgatóknak, akik az előadásokon feltett összes kérdés 80 %-át sikeresen megválaszolják, jó (4), akik legalább 90 %-át sikeresen megválaszolják jeles (5) kollokviumi érdemjegyet ajánlunk fel. Ezeknek a hallgatóknak, amennyiben a megajánlott érdemjegyet elfogadják, értelem szerűen a tesztvizsgán nem kell részt venniük.

A félévet lezáró kollokvium: írásbeli tesz vizsga, amely a TIK computer kabinetjében történik 2018. december 10-én. Az elégséges szint 61-70%, közepes 71-80%, jó 81-90%, jeles 90% fölött.
A teszt hivatalos vizsgának minősül, meg nem írása csökkenti a félévi vizsgalehetőségek szá-mát. Javítása szóbeli vizsgával történik a TVSZ előírásai szerint.
A számonkérés a hivatalos tankönyv megfelelő fejezetei és az előadáson leadott tananyag figyelembevételével történik.

a./ Évközi demonstrációk: nincs

b./ Szemeszter végi vizsga: Beszámoló ötfokozatú (írásbeli komputer tesztvizsga ld. fent)

A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: a Neptun rendszeren keresztül történik.

Ezúton hívjuk fel a tisztelt hallgatóság figyelmét arra, hogy a tesztkérdések összeállítása a hivatalos Gaál Csaba: Sebészet tankönyv és az előadások anyagának fokozott figyelembe vételével történt. A hallgatók között kézen forgó nem hivatalos jegyzet a tesztvizsga sikeres teljesítéséhez nem elégséges.

Szeged, 2018. 07. 06.

Dr. Petri András Dr. Lázár György
egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár

Annotáció IV. éves fogorvostan-hallgatóknak
2018/2019 II. félév

Tantárgy címe: Sebészet
A tárgyat meghirdető kar neve: Általános Orvostudományi Kar
A tárgyat meghirdető klinika / intézet neve: SEBÉSZETI KLINIKA
A kurzust meghirdető oktató: Prof. Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár
Elérhetőség / információ: Prof. Dr. Petri András igazgatóhelyettes, tanulmányi felelős
Telefon: (62) 545-461, Fax: (62) 545-701
E-mail:
office.surg@med.u-szeged.hu
6725 Szeged, Semmelweis u. 8. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 427.

Tisztelt Látogatónk!

Kurzus címe: Sebészet
A kurzus célja: Az általános sebészet megismertetése a fogorvostan hallgatókkal, kitérve valamennyi fontos részterületre, valamint az akut sebészi betegek észlelésére és ellátására.

Előadás: heti 2 óra – Kurzus kódja: FOG-M541 – Vizsgaforma: kollokvium
Kreditérték: 2 kreditpont
Gyakorlat: heti 1 óra – Kurzus kódja: FOG-M542 – Vizsgaforma: aláírással teljesítve.
A félév során 15 óra gyakorlat teljesítendő egyéni beosztás alapján, hétvégi napokon, a Sebészeti Klinika ambulanciáján. Ellenőrzés leigazolt jelenléti ívvel.
Kreditérték: 1 kreditpont

Kötelező irodalom: Horváth Örs-Oláh Attila: Sebészet 2017. Bp.  Medicina K., 
Évfolyam/félév: IV. évfolyam. 2. félév
Tárgyfelvétel előfeltétele: A Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban megadott előfeltételek

Tematika
(előadások és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok, szemináriumok)
hét Előadás Gyakorlat/Szeminárium
1. A sebészet története Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
2. Endokrin sebészet Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
3. Az emlőrák komplex kezelése Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
4. Mellkassebészet Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
5. Szívsebészet Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
6. Érsebészet  
7. A nyelőcső sebészete Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
8. A gyomor sebészete Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
9. Az epeutak és hasnyálmirigy sebészete Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
10. A máj sebészete, gastrointestinalis vérzések Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
11. TAVASZI SZÜNET  
12. A vastagbél sebészete
A rectum sebészete
Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
13. A hasfal sebészete, sérvek Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
14. Az acut has sebészete Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
15. Szervtranszplantáció Sebészi betegek észlelése és vizsgálata

Tantárgyi követelmény: Az előadások látogatása nem kötelező, de nyomatékkal ajánlott.
A gyakorlatok látogatása kötelező. A távolmaradások igazolása a mulasztást követő héten a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásának megfelelően történik a Klinika titkárságán. Fogadási idő: minden nap, 9-10 óráig és 14-15 óráig.
A számonkérés a hivatalos tankönyv megfelelő fejezetei és az előadáson leadott tananyag figyelembe vételével szóbeli vizsga formájában történik.

A számonkérés módja: szóbeli vizsga

  • Évközi demonstrációk: nincs
  • Szemeszter végi vizsga: kollokvium

A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

Szeged, 2020. január 22.

Dr. Petri András Dr. Lázár György
egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25

IV. évfolyam 2. félév – Annotáció AOK-K333

Kurzus címe: Sebészet II.
Kreditérték: 3 kreditpont
Előadás: heti 2 óra (1-7. és 11-15. oktatási hét, kedd 8.00-9.45), heti 1 óra (1-6. oktatási hét, csütörtök 9.00-9.45) – Kurzus kódja: AOK-K133 – Vizsgaforma: kollokvium-teszt
Gyakorlat: blokk gyakorlat: 28 óra (8-10. oktatási hét) – Kurzus kódja: AOK-K334 – Vizsgaforma: aláírással teljesítve

Kötelező irodalom: Horváth Örs-Oláh Attila: Sebészet 2017. Medicina Könyvkiadó
Ajánlott irodalom: Gaál Csaba: Sebészet
Évfolyam/félév: IV. évfolyam. 2. félév
Tárgyfelvétel előfeltétele: lezárt AOK-K331 Sebészet I. kurzus

Tematika
(előadások és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok, szemináriumok)
hét Előadás Gyakorlat/Szeminárium
1. A nyelőcső jó- és rosszindulatú betegségei  
2. A gyomor jó- és rosszindulatú daganatai
A gastroduodenalis fekélybetegség sebészete
 
3. A hasnyálmirigy sebészete  
4. A máj sebészete, a portalis hypertensio  
5. Az epehólyag és epeutak sebészete  
6. A lép sebészi vonatkozásai
A vastagbél jóindulatú betegségei
 
7. A vastagbél rosszindulatú betegségei  
8.   Blokk gyakorlat
9.   Blokk gyakorlat
10.   Blokk gyakorlat
11. TAVASZI SZÜNET  
12. A minimálisan invazív sebészet lehetőségei  
13. A gastrointestinalis vérzések  
14. Proctológia, az anus prae-t viselő betegek gondozása  
15. Betegbemutató és megbeszélés  

Tantárgyi követelmény: Az előadások látogatása nem kötelező, de nyomatékkal ajánlott.
A gyakorlatok látogatása kötelező. A távolmaradások igazolása a mulasztást követő héten a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásának megfelelően történik a Klinika titkárságán. Fogadási idő: minden nap, 9-10 óra és 14-15 óra.
Minden előadás végén az előadás anyagából 4 kérdésből álló tesztet válaszolhatnak meg a hallgatók a Coospace-en keresztül. Ezért a hallgatók minden előadásra okostelefont, tabletet vagy laptopot hozzanak magukkal. Az internet-elérés: A hallgatók mind a Baló József Oktatási Központ Kulka Frigyes termében, mind pedig az Új Klinika Tömb Láng Imre tantermében kiépített WiFi hálózatra az egyetem EDUROAM rendszerének segítségével tudnak csatlakozni, felhasználónevük és jelszavuk megadása után.
Ahhoz, hogy az előadások végén írt teszteket érdemben értékelni lehessen, a félév során maximálisan két teszt elmulasztása megengedhető. A mulasztást ezekben az esetekben is hivatalos orvosi igazolással kell igazolni a Sebészeti Klinika titkárságán legkésőbb a mulasztást követő egy héten belül. Az igazolt hiányzás esetén a mulasztott előadás pontjait nem számítjuk be a végső értékeléskor. Nem igazolt hiányzás esetén az elmulasztott teszt minden kérdését 0 (nulla) értéken számoljuk el.
A maximálisan elérhető pontszám legalább 80 %-át teljesítő hallgatóknak jó (4), a 90%-át teljesítőknek jeles (5) jegyet ajánlunk meg kollokviumi érdemjegyként.
A félévet lezáró kollokvium: írásbeli tesztvizsga, amely a TIK komputer kabinetjében történik 2020. május 19-én, kedden 9.00 h-kor. Az elégséges szint 51-70%, közepes 71-80%, jó 81-90%, jeles 90% fölött.
A teszt hivatalos vizsgának minősül, meg nem írása csökkenti a félévi vizsgalehetőségek számát. Javítása szóbeli vizsgával történik a TVSZ előírásai szerint.
A számonkérés a hivatalos tankönyv megfelelő fejezetei és az előadáson leadott tananyag figyelembevételével történik.

A számonkérés módja: tesztírás

  • Évközi demonstrációk: nincs
  • Szemeszter végi vizsga: kollokvium

A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

Szeged, 2020. január 22.

Dr. Petri András Dr. Lázár György
egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25

V. évfolyam

Tisztelt Hallgatók!

A Sebészeti Klinika Titkársága tanulmányi ügyekben
hétfőtől csütörtökig
9.00 – 10.00 óra és 14.00 – 15. 00 óra között áll a rendelkezésükre.

Vizsgatételek

V. évfolyam 1. félév – Annotáció AOK-OMK475
V. éves általános orvostanhallgatók sebészeti előadásai
V. éves általános orvostanhallgatók sebészet gyakorlatai

IV. évfolyam

Kötelező és ajánlott irodalom:

Sebészet I., II.
Kötelező irodalom: Horváth Örs Péter, Oláh Attila: Sebészet. Bp. Medicina Kiadó, 2017.
Ajánlott irodalom: Gaál Csaba: Sebészet. 10. kiadás, Bp. Medicina Kiadó, 2016.


2020-21. tanév I. félév:
Annotáció AOK-OMK471
Előadások


2021 February 25, Thursday @ 13:25