Címke: 5. évfolyam

V. éves általános orvostanhallgatók sebészet gyakorlatai
a 2020/2021. tanév I. félévében

Szorgalmi időszak: 2020. szeptember 7- december 12.
Helyszín: Petri Gábor tömb (Semmelweis utca 8.)

A gyakorlatok ideje: az 1. oktatási héttől a 7. hétig
(2020. szeptember 7-től október 23-ig)

Kedd 10:00 – 12:00 8. csoport Dr. Andrási László
    13. csoport Dr. Kovács Viktor
  12:00 – 14:00 10. csoport Dr. Horváth Zoltán
    11. csoport Dr. Németh Tibor
    12. csoport Dr. Kovách Kornél
szerda 12:00 – 14:00 3. csoport Dr. Hódi Zoltán
    5. csoport Dr. Leprán Ádám
    7. csoport Dr. Pécsy Balázs
  14:00 – 16:00 4. csoport Dr. Takács Tibor
csütörtök 11:00 – 13:00 1. csoport Dr. Pieler József
    2. csoport Dr. Ricza Tamás
    9. csoport Dr. Váradi Rita
  15:00 – 17:00 6. csoport Dr. Libor László
    14. csoport Dr. Tajti János
Prof. Dr. Petri András Prof. Dr. Lázár György
egyetemi tanár, tanulmányi felelős tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25

V. éves általános orvostanhallgatók sebészet előadásai a 2020/2021. tanév I. félévében

Időpont: hétfő 8.00-10.00 (2 x 45 perc) az első 7 oktatási héten
Helyszín: Baló József Oktatási Központ Kulka Frigyes tanterem

 

 

1. Szeptember 7. Endokrin sebészet és a pajzsmirigy sebészete Prof. Dr. Farkas Gyula
2. Szeptember 14. Az appendicitis Dr. Varga László
3. Szeptember 21. A peritonitis Prof. Dr. Lázár György
Dr. Ábrahám Szabolcs
4.  Szeptember 28. Az ileus sebészi vonatkozásai Prof. Dr. Lázár György
Dr. Simonka Zsolt
5. Október 5. Az akut has differenciál-diagnosztikája Prof. Dr. Petri András
6. Október 12. A leggyakoribb műtétek a gastrointestinalis sebészetben Prof. Dr. Petri András
7.  Október 19. Transzplantációs kerekasztal:
Moderátor: Prof. Dr. Farkas Gyula
Résztvevők:
Prof. Dr. Farkas Gyula (hasnyálmirigy)
Dr. Hódi Zoltán (vese)
Dr. Bogáts Gábor (szív)
Dr. Furák József (tüdő)
Prof. Dr. Petri András (máj)
Dr. Szederkényi Edit (immunológia)
 
Prof. Dr. Petri András Prof. Dr. Lázár György
egyetemi tanár, tanulmányi felelős tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25

V. évfolyam 1. félév – Annotáció AOK-OMK475

Kurzus címe: Sebészet III.
Kreditérték: 2 kreditpont
Előadás: heti 1 óra – Kurzus kódja: AOK-OMK475– Vizsgaforma: beszámoló, ötfokozatú
Gyakorlat: heti 1 óra – Kurzus kódja: AOK-OMK476 – Vizsgaforma: aláírással teljesítve

Kötelező irodalom: Horváth Örs Péter, Oláh Attila: Sebészet. Bp. Medicina Kiadó, 2017.

Évfolyam/félév: V. évfolyam. 1. félév

Tárgyfelvétel előfeltétele: lezárt Sebészet II. AOK-K333 és AOK-K334 kurzusok.

Tematika
(előadások és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok, szemináriumok)
hét Előadás Gyakorlat/Szeminárium
1. Endokrin sebészet és a pajzsmirigy sebészete Ágy melletti gyakorlat, általános sebészet
2. Az appendicitis
3.  A peritonitis
4. Az ileus sebészeti vonatkozásai
5. Az akut has differenciál diagnosztikája
6. A leggyakoribb műtétek a gastrointestinalis sebészetben
7. Transzplantációs kerekasztal

Tantárgyi követelmény:

Az előadások látogatása nem kötelező, de nyomatékkal ajánlott.
A COVID-19 helyzetre való tekintettel az előadásokat online formában tartjuk. Az előadások anyagának linkje – hanganyaggal szinkronizált ppt formátumban – a CooSpace-en és a klinika homepage-én található.
A gyakorlatokat az érvényes előírások szerint tartjuk, látogatásuk kötelező. A távolmaradások igazolása a mulasztást követő héten a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásának megfelelően történik a Klinika titkárságán. Fogadási idő: hétfőtől csütörtökig, 9-10 óra és 14-15 óra.
Minden előadás végén az előadás anyagából 4 kérdésből álló tesztet válaszolhatnak meg a hallgatók online a CooSpace felületén. A maximálisan elérhető pontszám legalább 80 %-át teljesítő hallgatóknak jó (4), a 90%-át teljesítőknek jeles (5) jegyet ajánlunk meg kollokviumi érdemjegyként.
Ahhoz, hogy az előadások végén írt teszteket érdemben értékelni lehessen, a félév során maximálisan két teszt elmulasztása megengedhető. A mulasztást ezekben az esetekben is hivatalos orvosi igazolással kell igazolni a Sebészeti Klinika titkárságán legkésőbb a mulasztást követő egy héten belül. Az igazolt hiányzás esetén a mulasztott előadás pontjait nem számítjuk be a végső értékeléskor. Nem igazolt hiányzás esetén az elmulasztott teszt minden kérdését 0 (nulla) értéken számoljuk el. Amennyiben a teszt során az internet kapcsolat zavara miatt technikai nehézség merülne fel, azt a vizsga után haladéktalanul e-mailen jelezzék (fényképes bizonyítékkal, screenshot) a klinika titkárságának címén (office.surg@med.u-szeged.hu).

A félévet lezáró kollokvium: írásbeli tesztvizsga, amely a CooSpace felületén történik 2020. december 14-én (hétfő), 12.00-14.00 óráig. Az elégséges szint 60-69%, közepes 70-79%-ig, jó 80-89%-ig, jeles 90%-tól. A teszt hivatalos vizsgának minősül, meg nem írása csökkenti a félévi vizsgalehetőségek számát. A tesztvizsga javítása vagy pótlása a Dékáni Hivatal aktuális utasítása szerint vagy szóban, vagy online formában szervezett szóbeli vizsgával történik a TVSZ előírásai szerint, a Skype felületén.
A számonkérés a hivatalos tankönyv megfelelő fejezetei és az előadáson leadott tananyag figyelembe vételével történik.

A számonkérés módja: tesztírás
a./ Évközi demonstrációk: nincs
b./ Szemeszter végi vizsga: Beszámoló ötfokozatú (írásbeli komputer tesztvizsga ld. fent)
A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: a Neptun rendszeren keresztül történik.

Ezúton hívjuk fel a tisztelt hallgatóság figyelmét arra, hogy a tesztkérdések összeállítása a hivatalos Horváth Örs Péter-Oláh Attila: Sebészet tankönyv és az előadások anyagának fokozott figyelembe vételével történt. A hallgatók között kézen forgó nem hivatalos jegyzet a tesztvizsga sikeres teljesítéséhez nem elégséges.

Szeged, 2020. augusztus 12.

Dr. Petri András Dr. Lázár György
egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25

Magyar sebészeti tételek 5. évfolyam

1. A szervátültetés általános elvei és szervezése
2. A veseátültetés javallata, a donor és recipiens műtéte, preservatio, immunosuppressiv kezelés
3. A májátültetés javallata, a donor és recipiens műtéte, preservatio, immunosuppressiv kezelés
4. A pajzsmirigy jóindulatú betegségei és azok sebészi vonatkozásai
5. A pajzsmirigy rák formái, diagnosztikája és kezelése
6. Az APUD-omák sebészi vonatkozásai
7. Az acut appendicitis tünettana és diagnosztikája az appendectomia műtéttana
8. A hányás formái, okai, kórélettani háttere
9. Mechanicus ileus, kórélettana, tünettana, a kezelés taktikája
10. A paralyticus ileus kórélettana, diagnosztikája, a kezelés elvei
11. Az appendicitis szövődményei és ezek sebészi kezelése
12. A sérvkizáródás (tünetei, diagnosztikája, kezelése)
13. A pertioneum gyulladása, ennek kórélettani háttere, hasi tályogok (diagnosztikája és terápiája)
14. A mellékvesekéreg jóindulatú daganatainak diagnosztikája és terápiája
15. Az üreges szervek perforatioi (tünettan, diagnózis, kezelés)

V. évfolyam

Tisztelt Hallgatók!

A Sebészeti Klinika Titkársága tanulmányi ügyekben
hétfőtől csütörtökig
9.00 – 10.00 óra és 14.00 – 15. 00 óra között áll a rendelkezésükre.

Vizsgatételek

V. évfolyam 1. félév – Annotáció AOK-OMK475
V. éves általános orvostanhallgatók sebészeti előadásai
V. éves általános orvostanhallgatók sebészet gyakorlatai