Címke: 4th year

IV. éves általános orvostanhallgatók sebészet előadásai a 2020/2021. tanév I. félévében

Időpont: szerda 8.00-9.00 (1-8. és 12-14. hét, 60 perc),
Csütörtök 8.00-9.00 (1-8. és 12. hét 60 perc); 13-14. hét (45 perc)
Helyszín: Régi Sebészeti Klinika, Dr. Petri Gábor tanterem (Szőkefalvi-Nagy Béla utca 6.)
Szorgalmi időszak 2020. szeptember 7. (hétfő) – 2020. december 12. (szombat)
1. Szeptember 9. Az emlő jóindulatú betegségei Prof. Dr. Lázár György
Dr. Paszt Attila
  Szeptember 10. Az emlő jóindulatú betegségei Prof. Dr. Lázár György
Dr. Paszt Attila
2. Szeptember 16. Az emlőrák sebészete Prof. Dr. Lázár György
Dr. Simonka Zsolt
  Szeptember 17. Az emlőrák sebészete Prof. Dr. Lázár György
Dr. Simonka Zsolt
3. Szeptember 23. Elsődleges emlőrekonstrukció az emlőrák sebészetében. Dr. Kis Erika
  Szeptember 24. A hasfal sebészete, sérvek Dr. Géczi Tibor
4. Szeptember 30. A mediastinum sebészete I. Dr. Furák József
  Október 1. A mediastinum sebészete II. Dr. Furák József
5. Október 7. A mellkas és tüdő sebészete I. Dr. Furák József
  Október 8. A mellkas és tüdő sebészete II. Dr. Furák József
6. Október 14. A tüdőrák sebészi kezelése I. Dr. Furák József
  Október 15. A tüdőrák sebészi kezelése I. Dr. Furák József
7. Október 21. Érsebészet Dr. Palásthy Zsolt
Dr. Mihalovits Gábor
  Október 22. Érsebészet Dr. Palásthy Zsolt
Dr. Mihalovits Gábor
8. Október 28. Érsebészet Dr. Palásthy Zsolt
Dr. Mihalovits Gábor
  Október 29. Érsebészet Dr. Palásthy Zsolt
Dr. Mihalovits Gábor
  9-11. hét Blokkgyakorlat  
12. November 25. Érsebészet Dr. Palásthy Zsolt
Dr. Mihalovits Gábor
  November 26. Endokrin sebészet és a pajzsmirigy sebészete Prof. Dr. Farkas Gyula
13. December 2. Szívsebészet Dr. Bogáts Gábor
  December 3. Szívsebészet Dr. Bogáts Gábor
14. December 9. Szívsebészet Dr. Bogáts Gábor
  December 10. Szívsebészet Dr. Bogáts Gábor
Dr. Petri András Dr. Lázár György
egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25

IV. évfolyam 1. félév – Annotáció ÁOK-OMK471

Kurzus címe: Sebészet I.
Kreditérték: 3 kreditpont
Előadás: heti 2 óra – Kurzus kódja: AOK-OMK471 – Vizsgaforma: beszámoló, ötfokozatú
Gyakorlat: heti 2 óra – Kurzus kódja: AOK-OMK472 – Vizsgaforma: aláírással teljesítve

Kötelező irodalom: Horváth Örs Péter, Oláh Attila: Sebészet. Bp. Medicina Kiadó, 2017.
Ajánlott irodalom: Gaál Csaba: Sebészet. 10. kiadás, Bp. Medicina Kiadó, 2016.
Évfolyam/félév: IV. évfolyam. 1. félév
Tárgyfelvétel előfeltétele: lezárt Sebészeti klinikai alapismeretek AOK-KU141 és AOK-KU142 kurzusok.

 

Tematika
(előadások és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok, szemináriumok)
hét Előadás Gyakorlat/Szeminárium
1. Az emlő jóindulatú betegségei  
2. Az emlőrák sebészete  
3. Elsődleges emlőrekonstrukció az emlőrák sebészetében. A hasfal sebészete, sérvek  
4. A mediastinum sebészete  
5. A mellkas és a tüdő sebészete  
6. A tüdőrák sebészete  
7. Érsebészet  
8. Érsebészet  
9.   Blokk gyakorlat
10.   az előadások tematikájának
11.   megfelelően
12. Érsebészet. Endokrin sebészet és a pajzsmirigy sebészete  
13. Szívsebészet  
14. Szívsebészet  

Tantárgyi követelmény: Az előadások látogatása nem kötelező, de nyomatékkal ajánlott. A COVID-19 helyzetre való tekintettel az előadásokat online formában tartjuk. Az előadások anyagának linkje – hanganyaggal szinkronizált ppt formátumban – a CooSpace-en és a Klinika honlapján található.

A gyakorlatokat az érvényes előírások szerint tartjuk, látogatásuk kötelező. A távolmaradások igazolása a mulasztást követő héten a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásának megfelelően történik a Klinika titkárságán. Fogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9.00-10.00 óráig és 14.00-15.00 óráig.

Minden előadás végén az előadás anyagából 4 kérdésből álló tesztet válaszolhatnak meg a hallgatók online a CooSpace felületén. A maximálisan elérhető pontszám legalább 80 %-át teljesítő hallgatóknak jó (4), a 90%-át teljesítőknek jeles (5) jegyet ajánlunk meg kollokviumi érdemjegyként.

Ahhoz, hogy az előadások végén írt teszteket érdemben értékelni lehessen, a félév során maximálisan két teszt elmulasztása megengedhető. A mulasztást ezekben az esetekben is hivatalos orvosi igazolással kell igazolni a Sebészeti Klinika titkárságán legkésőbb a mulasztást követő egy héten belül. Az igazolt hiányzás esetén a mulasztott előadás pontjait nem számítjuk be a végső értékeléskor. Nem igazolt hiányzás esetén az elmulasztott teszt minden kérdését 0 (nulla) értéken számoljuk el. Amennyiben a teszt során az internet kapcsolat zavara miatt technikai nehézség merülne föl, azt a vizsga után haladéktalanul e-mailen jelezzék (fényképes bizonyítékkal, screenshot) a klinika titkárságának címén (office.surg@med.u-szeged.hu).

A félévet lezáró kollokvium: írásbeli tesztvizsga, amely a CooSpace felületén történik 2020. december 14-én (hétfő), 8.00-10.00 óráig. Az elégséges szint 60-69%, közepes 70-79%-ig, jó 80-89%-ig, jeles 90%-tól. A teszt hivatalos vizsgának minősül, meg nem írása csökkenti a félévi vizsgalehetőségek számát. A tesztvizsga javítása vagy pótlása a Dékáni Hivatal aktuális utasítása szerint vagy szóban, vagy online formában szervezett szóbeli vizsgával történik a TVSZ előírásai szerint, a Skype felületén.

A számonkérés a hivatalos tankönyv megfelelő fejezetei és az előadáson leadott tananyag figyelembe vételével történik.

A számonkérés módja: tesztírás
a./ Évközi demonstrációk: nincs
b./ Szemeszter végi vizsga: kollokvium (teszt)
A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: a Neptun rendszeren keresztül történik.

Ezúton hívjuk fel a tisztelt hallgatóság figyelmét arra, hogy a tesztkérdések összeállítása a hivatalos Horváth Örs-Oláh Attila: Sebészet 2017. tankönyv és az előadások anyagának fokozott figyelembe vételével történt. A hallgatók között kézen forgó nem hivatalos jegyzet a tesztvizsga sikeres teljesítéséhez nem elégséges.

Szeged, 2020. augusztus 11.

Dr. Petri András Dr. Lázár György
egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25

IV. éves fogorvoshallgatók szakdolgozat témái

Témavezető: Prof. Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár

 1. A nyelőcsőrák komplex sebészi kezelése
 2. Funkcionális nyelőcsőbetegségek klinikuma, sebészi vonatkozásai
 3. A minimálisan invazív sebészet új indikációs területei
 4. A gastrointestinalis traktus minimálisan invazív sebészete
 5. Emlőrák sebészi kezelése
 6. IBD sebészi kezelése

Témavezető: Prof. Dr. Petri András egyetemi tanár

 1. A máj jóindulatú gócos betegségeinek sebészi kezelése
 2. A májtályogok komplex kezelése
 3. A vastagbélrák májáttéteinek sebészi kezelése

Témavezető: Dr. Furák József egyetemi docens

 1. A tüdőrák sebészi kezelésének eredményei
 2. Prognosztikai faktorok a tüdőrákban
 3. A mediastinum sebészetének aktuális kérdései

Témavezető: Dr. Paszt Attila egyetemi adjunktus

 1. A Crohn betegség recidívájának sebészi kezelése
 2. A neoadjuváns radio-kemoterápia szerepe a végbélrák kezelésében
 3. A neoadjuváns radio-kemoterápia szerepe a gyomorrák kezelésében
 4. A GIST komplex kezelése, sebészi vonatkozásai
 5. A gyomor jó-és rosszindulatú tumorainak sebészi kezelési módozatai

Témavezető: Dr. Farkas Gyula Jr. egyetemi adjunktus

 1. A krónikus pancreatitis sebészi kezelésének változásai
 2. A pancreas tumorok sebészi kezelésének lehetősége a tünetek
  időtartamának függvényében

Témavezető: Dr. Palásthy Zsolt egyetemi adjunktus

 1. Visceralis erek rekonstrukciói
 2. Alsó végtagi verőér-szűkület hibrid műtéti kezelése
 3. Aorta aneurysmák kezelési lehetőségei
 4. Carotis sebészet aktuális kérdései

Témavezető: Dr. Szederkényi Edit egyetemi adjunktus

 1. A beteg adherencia szerepe a vese graft túlélésében
 2. Vesetranszplantáció utáni urológiai szövődmények előfordulása
 3. Vesetranszplantáció utáni malignus daganatok előfordulása
 4. Marginális donor vesével végzett transzplantáció eredményei
 5. Korai szövődmények vesetranszplantáció után

Témavezető: Dr. Ábrahám Szabolcs egyetemi adjunktus

 1. Intraoperatív endoszkópia szerepe a colorectalis onkológiai sebészetben
 2. Perianális sipoly kezelése Crohn betegségben
 3. Ultrahang vezérelt drainage szerepe az akut cholechystitis kezelésében

Témavezető: Dr. Simonka Zsolt egyetemi adjunktus

 1. Negatív nyomás terápia alkalmazása a sebészetben
 2. Emlőtumorok komplex sebészi kezelése
 3. Emlőtumorok térfogat mérése, meghatározása MR alapján
 4. Akut hasi kórképek sebészi ellátása

Témavezető: Dr. Hőhn József egyetemi adjunktus

 1. Pringle manőver hatásai májresectiót követően
 2. CT volumetria jelentősége a májsebészetben
 3. Primer és áttéti májdaganatok miatt végzett resectiók

Témavezető: Dr. Takács Tibor egyetemi adjunktus

 1. Aorta iliacalis lokalizációjú verőér betegségek kezelésének lehetőségei
 2. Infra inguinalis lokalizációjú verőér betegségek kezelésének lehetőségei

Témavezető: Dr. Borda Bernadett egyetemi tanársegéd

 1. Vesetranszplantáció utáni anaemia gyakorisága és kezelése
 2. A transzplantáció után újonnan kialakult DM okai, diagnózisa, megelőzése

Szeged, 2019. január 23.

Prof. Dr. Petri András Prof. Dr. Lázár György
tanulmányi felelős tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25

IV. éves fogorvostanhallgatók sebészet gyakorlata a 2019/2020. tanév II. félévében

A gyakorlatokat csak a félév 1-7. hetében kell megtartani!

Hétfő: 9:00-10:30
Hallgatói létszám: 25 fő
   
  1. csoport: Dr. Hőhn József- 3/B Májsebészet
  2. csoport: Dr. Kovách Kornél – 3/A Általános sebészet
Szerda: 9:00-10:30
Hallgatói létszám: 25 fő
   
  3. csoport: Dr. Farkas Gyula – 3/B Pancreassebészet
  4. csoport: Dr. Ábrahám Szabolcs – 3/E Általános sebészet
2021 February 25, Thursday @ 13:25

IV. éves orvostanhallgatók sebészeti kollokvium tételei

II. félév

 1. A rekesz veleszületett és szerzett sérvei (kórbonctani felosztás, tünetek, diagnosztika, terápia)
 2. Hiatus hernia, a gastro-oesophagealis reflux betegség
 3. Az achalasia kórélettana, diagnosztikája és kezelése
 4. A nyelőcső perforatio (tünettan, diagnosztika, kezelés)
 5. Vegyi anyagok okozta nyelőcső sérülések (kórbonctan, az akut és krónikus kezelés elvei)
 6. A nyelőcső jóindulatú daganatai és diverticulumai
 7. A nyelőcső rosszindulatú daganatai (kórbonctani felosztás, diagnosztika, az operábilis kérdése, a sebészi kezelés alapelvei)
 8. A mechanicus icterus (kóreredet, kórélettani vonatkozások, a diagnosztika eszközei, terápia)
 9. Az epeutak köves megbetegedése (cholelithiasis, choledocholithiasis) kórélettan, klinikai tünetek, diagnosztika, belgyógyászati és sebészeti kezelés eszközei
 10. Az epeútkövesség szövődményei (kórbonctan, tünetek, diagnosztika, komplex sebészi kezelés)
 11. Az epeutak rosszindulatú daganatai (kórbonctani formák, tünetek, a diagnosztika eszközei, sebészi kezelés)
 12. Az appendicitis szövődményei, és ezek sebészi kezelése
 13. A vastagbél diverticulumai, ezek sebészi jelentősége, tünetek, diagnosztika, szövődményeik, sebészi kezelés módszerei
 14. A colitis chronica ulcerosa sebészi vonatkozásai (kórélettan, tünetek, diagnosztika, a kezelés alapelvei)
 15. A gastroinestinalis tractus Crohn betegsége, (kórélettan, tünetek, diagnosztika, kezelés)
 16. Az aranyérbetegség (kórélettan, predisponáló tényezők, tünetek, diagnosztika, a kezelés alapelvei)
 17. Fissura et fistula ani, perianalis tályogok (kórbonctan, tünettan, diagnosztika, sebészi kezelés)
 18. A vastagbél jóindulatú daganatai (kórbonctani felosztás, tünetek, diagnosztika eszközei, a kezelés formái)
 19. A vastagbélrák (kórbonctan, tünetek, diagnosztika, sebészi kezelés)
 20. Az acut pancreatitis kórélettana, klinikai tünetei (diagnosztika, a therápia módszerei)
 21. A chronicus pancreatitis. Kórélettan, klinikai tünetek, funkcionális tesztek, a képi ábrázolás módszerei, terápiája)
 22. A hasnyálmirigy rákja (klinikai tünetek, diagnosztika, terápia)
 23. Az acut gastroduodenalis fekély kórélettana, tünetei, diagnosztikája, a kezelés módja
 24. A krónikus pepticus gastroduodenalis fekély sebészi kezelésének alapelvei, sebészeti módszerek
 25. A gyomorrák (praeblastomatosisok, tünetei, diagnosztikája, a sebészi kezelés alapelvei)
 26. A splenectomia javallatai és ezek kórélettani háttere
 27. A hányás formái, oka, kórélettani háttere
 28. Az oralis gastroinstestinalis tractus vérzéseinek formái, kórélettana, diagnosztikája, kezelése
 29. Az aboralis gastrointestinalis tractus vérzéseinek formái, kórélettana, diagnosztikája, kezelése
 30. Az üreges szervek perforatiói (tünettan, diagnózis, kezelés)
 31. A máj rosszindulatú térszűkítő folyamatai (kórbonctan, klinikai tünetek, diagnosztika, a sebészeti kezelés módszerei)
 32. Portalis hypertensio (kórélettan, klinikai tünetek, a diagnosztika eszközei, a kezelés formái)
 33. A májátültetés javallata a donor és recipiens műtéte, preservatio, immunosuppresiv kezelés
 34. A máj jóindulatú gócos betegségei és sebészi kezelésük
2021 February 25, Thursday @ 13:25

IV. éves fogorvoshallgatók szakdolgozat témái

Témavezető: Prof. Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár

 1. A nyelőcsőrák komplex sebészi kezelése
 2. Funkcionális nyelőcsőbetegségek klinikuma, sebészi vonatkozásai
 3. A minimálisan invazív sebészet új indikációs területei
 4. A gastrointestinalis traktus minimálisan invazív sebészete
 5. Emlőrák sebészi kezelése
 6. IBD sebészi kezelése

Témavezető: Prof. Dr. Petri András egyetemi tanár

 1. A máj jóindulatú gócos betegségeinek sebészi kezelése
 2. A májtályogok komplex kezelése
 3. A vastagbélrák májáttéteinek sebészi kezelése

Témavezető: Dr. Furák József egyetemi docens

 1. A tüdőrák sebészi kezelésének eredményei
 2. Prognosztikai faktorok a tüdőrákban
 3. A mediastinum sebészetének aktuális kérdései

Témavezető: Dr. Paszt Attila egyetemi adjunktus

 1. A Crohn betegség recidívájának sebészi kezelése
 2. A neoadjuváns radio-kemoterápia szerepe a végbélrák kezelésében
 3. A neoadjuváns radio-kemoterápia szerepe a gyomorrák kezelésében
 4. A GIST komplex kezelése, sebészi vonatkozásai
 5. A gyomor jó-és rosszindulatú tumorainak sebészi kezelési módozatai

Témavezető: Dr. Farkas Gyula Jr. egyetemi adjunktus

 1. A krónikus pancreatitis sebészi kezelésének változásai
 2. A pancreas tumorok sebészi kezelésének lehetősége a tünetek
  időtartamának függvényében

Témavezető: Dr. Palásthy Zsolt egyetemi adjunktus

 1. Visceralis erek rekonstrukciói
 2. Alsó végtagi verőér-szűkület hibrid műtéti kezelése
 3. Aorta aneurysmák kezelési lehetőségei
 4. Carotis sebészet aktuális kérdései

Témavezető: Dr. Szederkényi Edit egyetemi adjunktus

 1. A beteg adherencia szerepe a vese graft túlélésében
 2. Vesetranszplantáció utáni urológiai szövődmények előfordulása
 3. Vesetranszplantáció utáni malignus daganatok előfordulása
 4. Marginális donor vesével végzett transzplantáció eredményei
 5. Korai szövődmények vesetranszplantáció után

Témavezető: Dr. Ábrahám Szabolcs egyetemi adjunktus

 1. Intraoperatív endoszkópia szerepe a colorectalis onkológiai sebészetben
 2. Perianális sipoly kezelése Crohn betegségben
 3. Ultrahang vezérelt drainage szerepe az akut cholechystitis kezelésében

Témavezető: Dr. Simonka Zsolt egyetemi adjunktus

 1. Negatív nyomás terápia alkalmazása a sebészetben
 2. Emlőtumorok komplex sebészi kezelése
 3. Emlőtumorok térfogat mérése, meghatározása MR alapján
 4. Akut hasi kórképek sebészi ellátása

Témavezető: Dr. Hőhn József egyetemi adjunktus

 1. Pringle manőver hatásai májresectiót követően
 2. CT volumetria jelentősége a májsebészetben
 3. Primer és áttéti májdaganatok miatt végzett resectiók

Témavezető: Dr. Takács Tibor egyetemi adjunktus

 1. Aorta iliacalis lokalizációjú verőér betegségek kezelésének lehetőségei
 2. Infra inguinalis lokalizációjú verőér betegségek kezelésének lehetőségei

Témavezető: Dr. Borda Bernadett egyetemi tanársegéd

 1. Vesetranszplantáció utáni anaemia gyakorisága és kezelése
 2. A transzplantáció után újonnan kialakult DM okai, diagnózisa, megelőzése

Szeged, 2019. január 23.

Prof. Dr. Petri András Prof. Dr. Lázár György
tanulmányi felelős tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25

IV. éves magyar nyelvű évfolyam szakdolgozat témái

Témavezető: Prof. Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár

 1. A nyelőcsőrák komplex sebészi kezelése
 2. Funkcionális nyelőcsőbetegségek klinikuma, sebészi vonatkozásai
 3. A minimálisan invazív sebészet új indikációs területei
 4. A gastrointestinalis traktus minimálisan invazív sebészete
 5. Emlőrák sebészi kezelése
 6. IBD sebészi kezelése

Témavezető: Prof. Dr. Petri András egyetemi tanár

 1. A máj jóindulatú gócos betegségeinek sebészi kezelése
 2. A májtályogok komplex kezelése
 3. A vastagbélrák májáttéteinek sebészi kezelése

Témavezető: Dr. Furák József egyetemi docens

 1. A tüdőrák sebészi kezelésének eredményei
 2. Prognosztikai faktorok a tüdőrákban
 3. A mediastinum sebészetének aktuális kérdései

Témavezető: Dr. Paszt Attila egyetemi adjunktus

 1. A Crohn betegség recidívájának sebészi kezelése
 2. A neoadjuváns radio-kemoterápia szerepe a végbélrák kezelésében
 3. A neoadjuváns radio-kemoterápia szerepe a gyomorrák kezelésében
 4. A GIST komplex kezelése, sebészi vonatkozásai
 5. A gyomor jó-és rosszindulatú tumorainak sebészi kezelési módozatai

Témavezető: Dr. Farkas Gyula Jr. egyetemi adjunktus

 1. A krónikus pancreatitis sebészi kezelésének változásai
 2. A pancreas tumorok sebészi kezelésének lehetősége a tünetek
  időtartamának függvényében

Témavezető: Dr. Palásthy Zsolt egyetemi adjunktus

 1. Visceralis erek rekonstrukciói
 2. Alsó végtagi verőér-szűkület hibrid műtéti kezelése
 3. Aorta aneurysmák kezelési lehetőségei
 4. Carotis sebészet aktuális kérdései

Témavezető: Dr. Szederkényi Edit egyetemi adjunktus

 1. A beteg adherencia szerepe a vese graft túlélésében
 2. Vesetranszplantáció utáni urológiai szövődmények előfordulása
 3. Vesetranszplantáció utáni malignus daganatok előfordulása
 4. Marginális donor vesével végzett transzplantáció eredményei
 5. Korai szövődmények vesetranszplantáció után

Témavezető: Dr. Ábrahám Szabolcs egyetemi adjunktus

 1. Intraoperatív endoszkópia szerepe a colorectalis onkológiai sebészetben
 2. Perianális sipoly kezelése Crohn betegségben
 3. Ultrahang vezérelt drainage szerepe az akut cholechystitis kezelésében

Témavezető: Dr. Simonka Zsolt egyetemi adjunktus

 1. Negatív nyomás terápia alkalmazása a sebészetben
 2. Emlőtumorok komplex sebészi kezelése
 3. Emlőtumorok térfogat mérése, meghatározása MR alapján
 4. Akut hasi kórképek sebészi ellátása

Témavezető: Dr. Hőhn József egyetemi adjunktus

 1. Pringle manőver hatásai májresectiót követően
 2. CT volumetria jelentősége a májsebészetben
 3. Primer és áttéti májdaganatok miatt végzett resectiók

Témavezető: Dr. Takács Tibor egyetemi adjunktus

 1. Aorta iliacalis lokalizációjú verőér betegségek kezelésének lehetőségei
 2. Infra inguinalis lokalizációjú verőér betegségek kezelésének lehetőségei

Témavezető: Dr. Borda Bernadett egyetemi tanársegéd

 1. Vesetranszplantáció utáni anaemia gyakorisága és kezelése
 2. A transzplantáció után újonnan kialakult DM okai, diagnózisa, megelőzése

Szeged, 2019. január 23.

Prof. Dr. Petri András Prof. Dr. Lázár György
tanulmányi felelős tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25

IV. éves általános orvostanhallgatók sebészet előadásai a 2018/2019. tanév II. félévében

Időpont: Kedd 8.00-9.45 (1-9. hét, 13-15. hét),
Csütörtök 8.00-8.45 (1-6. hét)
Helyszín: Régi Sebészeti Klinika, Petri Gábor tanterem
Szorgalmi időszak: 2018. február 4 – május 18.
Vizsgaidőszak: 2018. május 20 – június 29.
Utóvizsga időszak: 2018. július 1.–6.
Tavaszi szünet: 2019. március 25-március 29.
1. Febr. 5. (2 óra) A nyelőcső jó- és rosszindulatú betegségei Prof. Dr. Lázár György
Dr. Paszt Attila
2. Febr. 7. (1 óra) A nyelőcső jó- és rosszindulatú betegségei Prof. Dr. Lázár György
Dr. Paszt Attila
3. Febr. 12. (2 óra) A gyomor jó-és rosszindulatú daganatai Prof. Dr. Lázár György
Dr. Paszt Attila
4. Febr. 14. (1 óra) A gastroduodenalis fekélybetegség sebészete Dr. Paszt Attila
5. Febr. 19. (2 óra) A hasnyálmirigy sebészete Dr. Farkas Gyula Jr.
Dr. Leindler László
6. Febr. 21. (1 óra) A hasnyálmirigy sebészete Dr. Farkas Gyula Jr.
Dr. Leindler László
7. Febr. 26. (2 óra) A máj sebészete, a portalis hypertensio Prof. Dr. Petri András
Dr. Hőhn József
8. Febr. 28. (1 óra) A máj sebészete, a portalis hypertensio Prof. Dr. Petri András
Dr. Hőhn József
9. Márc. 5. (2 óra) Az epehólyag és epeutak sebészete Prof. Dr. Petri András
Dr. Farkas Gyula Jr.
10. Márc. 7. (1 óra) Az epehólyag és epeutak sebészete Prof. Dr. Petri András
Dr. Farkas Gyula Jr.
11. Márc. 12. (2 óra) A lép sebészi vonatkozásai Prof. Dr. Lázár György
Dr. Simonka Zsolt
12. Márc. 14. (1 óra) A vastagbél jóindulatú betegségei Dr. Varga László
13. Márc. 19. (2 óra) A vastagbél rosszindulatú betegségei Dr. Varga László
14. Márc. 26. TAVASZI SZÜNET
15. Ápr. 2. (2 óra) Proctologia, az anus prae-t viselő betegek gondozása Dr. Hőhn József
16. Ápr. 8-12. Blokk gyakorlat
17. Ápr. 15-19. Blokk gyakorlat
18. Ápr. 22-26. Blokk gyakorlat
19. Ápr. 30.. (2 óra) A minimálisan invazív sebészet lehetőségei Prof. Dr. Lázár György
Dr. Simonka Zsolt
20. Máj. 7. (2 óra) A gastrointestinalis vérzések Prof. Dr. Petri András
Dr. Ábrahám Szabolcs
21. Máj. 14. (2 óra) Tesztvizsga, TIK számítógépes kabinet
2021 February 25, Thursday @ 13:25

TDK pályamunka témák 2018/2019. tanév

1. Az IBD sebészi vonatkozásai Prof. Dr. Lázár György
2. Emlődaganatok komplex kezelése Prof. Dr. Lázár György
3. A minimál invazív sebészet új indikációs területei Prof. Dr. Lázár György
4. A reflux betegség és a Barrett nyelőcső pathogenezisének
és új terápiás lehetőségeinek vizsgálata
Prof. Dr. Lázár György
5. Gócos pancreas megbetegedés okozta epevezeték-szűkület
sebészi konzekvenciái
Dr. Farkas Gyula Jr. Ph.D.
6. Synchron és kétüléses májműtétek colorectalis rákok májáttéte esetén Prof. Dr. Petri András
7. A máj jóindulatú gócos elváltozásainak sebészi kezelése Prof. Dr. Petri András
8. Az epehólyag perforatio kezelése Prof. Dr. Petri András
9. A mellkasfali tumorok sebészete Dr. Furák József Ph.D.
10. A tüdőrák sebészi kezelése Dr. Furák József Ph.D.
11. Az érsebészeti graftinfekciók terápiás lehetőségei Dr. Palásthy Zsolt Ph. D.
12. Akut és elektív vastagbélműtéten átesett betegek túlélése
a TNM stádium függvényében
Dr. Hőhn József Ph.D.
13. Aranyérbetegség komplex kezelése Dr. Hőhn József Ph.D.
14. Infrarenális hasi aorta aneurysma rekonstruktív
kezelési lehetőségei napjainkban
Dr. Palásthy Zsolt Ph.D.
15. A nyelőcsőrák komplex sebészi kezelése Dr. Paszt Attila Ph.D.
16. 16. A sebészi kezelés lehetőségei a gyomor jó- és rosszindulatú
tumoros megbetegedésében
Dr. Paszt Attila Ph.D.
17. A gyomor stromalis tumorainak minimal invazív sebészi kezelése Dr. Paszt Attila Ph.D.
18. Neoadjuváns kemo-radioterápia után végzett
colorectalis műtétek
Dr. Paszt Attila Ph.D.
19. Akut rejekció előfordulása vesetranszplantáció után Dr. Szederkényi Edit Ph.D.
20. Marginális donorvesével végzett transzplantáció eredményei Dr. Szederkényi Edit Ph.D.
21. Szövegbányász program technika alkalmazása
a transzplantált vese diagnosztikájában
Dr. Szederkényi Edit Ph.D.
22. Crohn betegség okozta perianális sipoly sebészi kezelése Dr. Ábrahám Szabolcs Ph.D.
23. Colorectalis sebészet aktivitás vizsgálata
az SZTE Sebészeti Klinikán
Dr. Ábrahám Szabolcs Ph.D.
24. Az akut cholecistitis sebészeti kezelése Dr. Ábrahám Szabolcs Ph.D.
25. Az SZTE Sebészeti Klinikán végzett cholecystectomiák
vizsgálata és értékelése
Dr. Ábrahám Szabolcs Ph.D.
26. Negatív nyomásterápia a sebészetben Dr. Simonka Zsolt Ph.D.
27. Térfogat meghatározás szerepe az emlőrák sebészetében Dr. Simonka Zsolt Ph.D.
2021 February 25, Thursday @ 13:25

IV. éves általános orvostanhallgatók sebészet előadásai a 2018/2019. tanév I. félévében

Időpont: szerda 8.00-9.00 (60 perc), Csütörtök 8.00-9.00 (60 perc)
Helyszín: Régi Sebészeti Klinika, Dr. Petri Gábor tanterem (Szőkefalvi-nagy béla utca 6.)
Oktatási szünet: 2018. október 22-24.
1. Szeptember 5. Az emlő jóindulatú betegségei Prof. Dr. Lázár György
Dr. Paszt Attila
  Szeptember 6. Az emlő jóindulatú betegségei Prof. Dr. Lázár György
Dr. Paszt Attila
2. Szeptember 12. Az emlőrák sebészete Dr. Simonka Zsolt
  Szeptember 13. Az emlőrák sebészete Dr. Simonka Zsolt
3. Szeptember 19. Emlőrekonstrukció. Onkoplasztikai sebészet
az emlőrák sebészi kezelésében
Dr. Mátrai Zoltán
  Szeptember 20. A hasfal sebészete, sérvek Dr. Leindler László
4. Szeptember 26. A mediastinum sebészete I. Dr. Furák József
  Szeptember 27. A mediastinum sebészete II. Dr. Furák József
5. Október 3. A mellkas és tüdő sebészete I. Dr. Furák József
  Október 4. A mellkas és tüdő sebészete II. Dr. Furák József
6. Október 10. A tüdőrák sebészi kezelése I. Dr. Furák József
  Október 11. A tüdőrák sebészi kezelése I. Dr. Furák József
7. Október 17. Érsebészet Dr. Palásthy Zsolt
Dr. Mihalovits Gábor
  Október 18. Érsebészet Dr. Palásthy Zsolt
Dr. Mihalovits Gábor
8. Október 24. ŐSZI SZÜNET  
  Október 25. Érsebészet Dr. Palásthy Zsolt
Dr. Mihalovits Gábor
Blokkgyakorlat
12. November 21. Érsebészet Dr. Palásthy Zsolt
Dr. Mihalovits Gábor
  November 22. Érsebészet Dr. Palásthy Zsolt
Dr. Mihalovits Gábor
13. November 28. Szívsebészet Dr. Bogáts Gábor
  November 29. Szívsebészet Dr. Bogáts Gábor
14. December 5. Szívsebészet Dr. Bogáts Gábor
  December 6. Szívsebészet Dr. Bogáts Gábor