Címke: 3. évfolyam

III. éves orvostanhallgatók sebészeti kollokvium tételei

II. félév

 1. Anamnesis felvétel sebészeti betegen
 2. A sebészi beteg fizikális vizsgálata
 3. Az emlő vizsgálati módszerei
 4. Az anorectum vizsgálati módszerei
 5. A has vizsgálata
 6. A sebészi fertőzések aetiológiája, a bakteriális fertőzést befolyásoló tényezők és a szervezet védekező mechanizmusai
 7. A postoperatív infekciók prevenciója
 8. A sebészi fertőzések általános jellemzői és kezelésük
 9. A generalizált peritonitis okai, tünetei, diagnosztikája és terápiája
 10. Az intraabdominalis, retroperitonealis, visceralis tályogok aetiológiája, tünettana
 11. Kevert aerob, anerob fertőzés jellegzetességei és kezelése
 12. Gázgangraena
 13. Tetanus
 14. Gombás fertőzések (candida, actinomycosis)
 15. A homoeostasis fogalma
 16. A szervezet vízterei
 17. Osmoregulatio és volumen regulatio
 18. Hypovolaemia és hypervolaemia
 19. A Na-K-Ca-Mg anyagcsere sebészi vonatkozásai
 20. A folyadék és elektrolit kezelés általános szempontjai
 21. Sav-bázis egyensúly
 22. A sav-bázis egyensúly zavarai
 23. A vérgáz analízis
 24. Metabolikus változások sebészi beavatkozások kapcsán
 25. Parenteralis – enteralis táplálás
 26. A sebek fajtái
 27. Érsérülések és azok ellátása
 28. Vérzéscsillapítás módszerei
 29. A sebkezelés alapelvei
 30. Sebgyógyulást befolyásoló tényezők
 31. Elsődleges sebgyógyulás
 32. Másodlagos sebgyógyulás
 33. A shock legfontosabb kórélettani mechanizmusának definíciója
 34. A shockos keringés: definíciók, felosztás, haemodynamikai változások
 35. A keringés főbb kompenzációs és dekompenzációs mechanizmusai keringési shockban
 36. A shockos mikrokeringés
 37. A keringési shock felismerése, diagnosztizálása, klinikai jelei, tünetei
 38. A keringési shock terápiája, az ellátás fázisai
 39. A haemorrhagias shock klasszifikációja, jellemzői, resustitatio hypvolaemiás shockban
 40. Szepszis, szeptikus shock – definíciók, mortalitás incidencia, a kórfolyamat általános jellemzői
 41. Szepszis, szeptikus shock pathogenezise, az akut gyulladásos válasz
 42. Aszepszis, antiszepszis
 43. A transzplantációs antigénekkel szembeni immunválaszok, a transzplantációs rejectio. A graft versus-host reakció és betegség
 44. A hisztokompatibilitási antigének és kimutatásuk módszerei
 45. A klinikai transzplantációkkal kapcsolatos immunológiai vizsgálatok. A hisztokompatibilitási egyeztetés jelentősége
 46. A transzplantációs rejekció megelőzésének és kezelésének lehetőségei
 47. A sebészeti beavatkozás és a shock immunológiai vonatkozásai
2021 February 25, Thursday @ 13:25

III. éves általános orvostanhallgatók sebészet gyakorlata a 2019/2020. tanév II. félévében

Kedd: 15:00-16:30    
  9. csoport: Dr. Nyilas Áron – 2/B Érsebészet
  10. csoport: Dr. Kovách Kornél – 3/A Általános sebészet
  11. csoport: Dr. Kovács Viktor – 3/B Májsebészet
  12. csoport: Dr. Németh Tibor – 3/e Mellkassebészet
  13. csoport: Dr. Ricza Tamás – 3/B Májsebészet
Csütörtök: 14:00-15:30    
  5. csoport: Dr. Takács Tibor – 2/B Érsebészet
  6. csoport: Dr. Barta Zsanett – 3/D Általános sebészet
  7. csoport: Dr. Libor László – 3/B Májsebészet
  8. csoport: Dr. Borda Bernadett – transzplantáció
  14. csoport: Dr. Buzás András – 3/E Mellkassebészet
Péntek: 10:00-11:30    
  1. csoport: Dr. Budai Krisztina – 3/D Általános sebészet
  2. csoport: Dr. Tóth Illés – 3/E Általános sebészet
  3. csoport: Dr. Leindler László – 3/B pancreas sebészet
  4. csoport: Dr. Mihalovits Gábor – 2/B Érsebészet
2021 February 25, Thursday @ 13:25

III. évfolyam

Kötelező és ajánlott irodalom:

Sebészet I., II.
Kötelező tankönyv: Horváth Örs-Oláh Attila: Sebészet 2017. Medicina Könyvkiadó
Ajánlott tankönyv: Gál Csaba: Sebészet (Medicina), Littmann: Sebészeti műtéttan


2019/2020. tanév II. félév:

Előadások
Gyakorlat
Annotáció – AOK KU141
Kollokviumi tételek

2021 February 25, Thursday @ 13:25

III. évfolyam Annotáció – AOK KU141

Kurzus címe: Sebészeti klinikai alapismeretek
Kreditérték: 3 kreditpont
Előadás: heti 2 óra – Kurzus kódja: AOK-KU141 – Vizsgaforma: kollokvium-teszt
Gyakorlat: heti 2 óra – Kurzus kódja: AOK-KU142 – Vizsgaforma: aláírással teljesítve

Kötelező irodalom: Horváth Örs-Oláh Attila: Sebészet 2017. Medicina Könyvkiadó
Ajánlott irodalom: Gaál Csaba: Sebészet
Évfolyam/félév: III. évfolyam. 2. félév
Tárgyfelvétel előfeltétele: A Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban előírt feltételek

Tematika
(előadások és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok, szemináriumok)
hét Előadás Gyakorlat/Szeminárium
1. A sebészet története Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
2. A sebészi beteg kivizsgálása és műtéti előkészítése Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
3. Asepsis és antisepsis Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
4. A szövetszétválasztás és -egyesítés, a vérzéscsillapítás eszközei a sebészetben Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
5. A sebek típusai, a sebgyógyulás és sebkezelés Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
6. Perioperatív szövődmények Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
7. Sebészeti onkológia Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
8. A sebészi immunológia alapjai Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
9. A sebészi infekciók, korszerű antibiózis Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
10. MUNKASZÜNETI NAP  
11. TAVASZI SZÜNET  
12. Az endoszkópia szerepe a sebészetben Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
10. MUNKASZÜNETI NAP  
15. KONZULTÁCIÓ Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés

Tantárgyi követelmény: Az előadások látogatása nem kötelező, de nyomatékkal ajánlott.
A gyakorlatok látogatása kötelező. A távolmaradások igazolása a mulasztást követő héten a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásának megfelelően történik a Klinika titkárságán. Fogadási idő: minden nap, 9-10 óra és 14-15 óra.
Minden előadás végén az előadás anyagából 4 kérdésből álló tesztet válaszolhatnak meg a hallgatók a Coospace-en keresztül. Ezért a hallgatók minden előadásra okostelefont, tabletet vagy laptopot hozzanak magukkal. Az internet-elérés: a hallgatók mind a Baló József Oktatási Központ Kulka Frigyes termében, mind pedig az Új Klinika Tömb Láng Imre tantermében kiépített WiFi hálózatra az egyetem EDUROAM rendszerének segítségével tudnak csatlakozni, felhasználónevük és jelszavuk megadása után. A maximálisan elérhető pontszám legalább 80 %-át teljesítő hallgatóknak jó (4), a 90%-át teljesítőknek jeles (5) jegyet ajánlunk meg kollokviumi érdemjegyként.
Ahhoz, hogy az előadások végén írt teszteket érdemben értékelni lehessen, a félév során maximálisan két teszt elmulasztása megengedhető. A mulasztást ezekben az esetekben is hivatalos orvosi igazolással kell igazolni a Sebészeti Klinika titkárságán legkésőbb a mulasztást követő egy héten belül. Az igazolt hiányzás esetén a mulasztott előadás pontjait nem számítjuk be a végső értékeléskor. Nem igazolt hiányzás esetén az elmulasztott teszt minden kérdését 0 (nulla) értéken számoljuk el.

A félévet lezáró kollokvium: írásbeli tesztvizsga, amely a TIK komputer kabinetjében történik 2020. május 18-án, hétfőn 9.00 h-kor. Az elégséges szint 51-70%, közepes 71%-tól 80%-ig, jó 81%-tól 90%-ig, jeles 91%-tól. A teszt hivatalos vizsgának minősül, meg nem írása csökkenti a félévi vizsgalehetőségek számát. A tesztvizsga javítása vagy pótlása szóbeli vizsgával történik a TVSZ előírásai szerint.

A számonkérés a hivatalos tankönyv megfelelő fejezetei és az előadáson leadott tananyag figyelembe vételével történik.

A számonkérés módja: tesztírás

 • Évközi demonstrációk: nincs
 • Szemeszter végi vizsga: kollokvium (teszt)

A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

Szeged, 2020. január 22.

Dr. Petri András Dr. Lázár György
egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25

III. éves általános orvostanhallgatók sebészet előadásai a 2019/2020. tanév II. félévében

Időpont: Péntek 8:00-9:45
Helyszín: Új Klinikai Tömb Láng Imre Tanterem
Szorgalmi időszak: 2020. február 3. – május 16.
Vizsgaidőszak: 2020. május 18 – június 27.
Utóvizsgaidőszak: 2020. július 29. – július 4.
Tavaszi szünet: 2020. április 10 – április 17.

1. Febr. 7. A sebészet története Prof. Petri András
2. Febr. 14. A sebészi beteg kivizsgálása és műtéti előkészítése Prof. Petri András
3. Febr. 21. Asepsis és antisepsis Dr. Simonka Zsolt
4. Febr. 28. A szövetszétválasztás és -egyesítés, a vérzéscsillapítás eszközei a sebészetben Dr. Hőhn József
5. Márc. 6. A sebek típusai, a sebgyógyulás és sebkezelés Dr. Simonka Zsolt
6. Márc. 13. Perioperatív szövődmények Dr. Paszt Attila
7. Márc. 20. Sebészeti onkológia Prof. Lázár György
8. Márc. 27. A sebészeti immunológia alapjai Dr. Szederkényi Edit
9. Ápr. 3. A sebészi infekciók, korszerű antibiózis Prof. Farkas Gyula
10. Ápr. 10. MUNKASZÜNETI NAP
11. Ápr. 17. TAVASZI SZÜNET
12. Ápr. 24. Az endoszkópia szerepe a sebészetben Dr. Ábrahám Szabolcs
13. Máj. 1. MUNKASZÜNETI NAP
14. Máj. 8. Az enterális és parenterális táplálás Dr. Farkas Gyula Jr.
15. Máj. 15. Konzultáció  
2021 February 25, Thursday @ 13:25