Arhive autor: medadminmed

Despre noi

Clinica de Chirurgie din Szeged este una dintre cele mai vechi clinici de chirurgie din Ungaria. Domeniul de activitate al clinicii cuprinde întreaga gamă a chirurgiei generale (chirurgia esofagiană, gastrică, colorectală, pancreatică, hepatică, chirurgia mamară şi endocrină), precum şi chirurgia toracică, vasculară şi de transplant. Pe lângă atribuţiile unei clinici regionale, clinica are un rol important şi în asistenţa de specialitate de urgenţă în teritoriu. Conducătorul instituţiei este în acelaşi timp şi inspectorul de specialitate al regiunii.

Potenţialul profesional al clinicii constă în caracterul multilateral al activităţii, ceea ce fundamentează vastele cunoştinţe profesionale şi experienţa practică a personalului care lucrează aici. Nivelul calităţii se confirmă şi prin faptul că din anul 1958 la Clinica de chirurgie au fost candidaţi 37 de medici şi 6 medici au obţinut gradul ştiinţific de doctor în ştiinţele medicale. Până azi din colectivul nostru au fost numiţi 14 profesori universitari şi 25 medici primari şef de secţie.

Toate domeniile ştiinţelor medicale,inclusiv chirurgia, cunosc în prezent o dezvoltare explozivă. Aplicarea noilor metode de diagnostic şi tratament sunt noi şi noi provocări pentru chirurgie. Tehnica chirurgicală minim invazivă introdusă în ultimul deceniu constituie o piatră de hotar în dezvoltarea profesiei chirurgicale. Avantajul indubitabil al noilor metode a dus la modificarea aproape a tuturor domeniilor chirurgicale, la reducerea duratei de tratament şi la eliminarea totală a numeroase proceduri tradiţionale din practica clinică. Clinica noastră şi-a asumat un rol de pionierat în ţara noastră în introducerea şi răspândirea tehnicii chirurgicale minim invazive. Multe dintre noile tipuri de operaţii în domeniul chirurgiei generale şi toracice au fost executate pentru prima dată în ţară de noi, devenind apoi proceduri de rutină. Activitatea din aproape toate profilurile clinicii este recunoscută atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional.

Obiectivul nostru principal în viitor este extinderea şi îmbunătăţirea posibilităţilor profesionale ale clinicilor existente. Printre proiectele noastre figurează înfiinţarea unui bloc operator nou de intervenţii minim invazive, precum şi crearea posibilităţilor angiologiei intraoperative. De asemenea ne-am propus ca dezvoltare profesională extinderea activităţii de asistenţă ambulatorie a clinicii, în primul rând prin înfiinţarea „unităţii chirurgicale de o zi”. Extinderea repertoriului de transplant, de mare tradiţie, de asemenea figurează printre proiectele noastre viitoare. Dorim să transformăm într-o procedură de rutină transplantul de celulă beta pancreatică, considerat ca o noutate în tratamentul pacienţilor care suferă de diabet. La Szeged s-a construit, cu sprijinul statului, primul laborator de izolare a celulei beta din Ungaria, şi în acelaşi timp din Europa de Est. Sperăm ca prin iniţierea programului de transplant de la donatori vii să se îmbunătăţească numărul şi rezultatele transplanturilor de rinichi. Pe termen mediu şi lung dorim să creăm şi condiţiile necesare transplantului pulmonar şi hepatic.

5th year

Dear Students,

At the Secretariat of the Surgical Department the working hours for educational administration are
from Monday to Thursday
from 9.00 AM to 10.00 PM
 and from 2.00 AM to 3.00 PM.

Obligatory textbook:
Surgery: Basic Science and Clinical Evidence.
(Ed.: Norton J, Barie PS, Bollinger RR, Chang AE, Lowry S, Mulvihill SJ, Pass HI, Thompson RW.)
2nd ed. Springer, 2008.
ISBN 978-0-387-681113-9.
Available formats: eBook, Hardcover.

Oral tests for the 5th year students

5th Year, 1st Semester – Annotation AOK-KA335

Lectures in surgery

Practicals in surgery

Chirurgie minim invazivă

Intervenţiile chirurgicale minim invazive înseamnă totalitatea acelor intervenţii în cadrul cărora operaţiile se efectuează cu ajutorul noii tehnologii, fără incizii mari pe corp.

Cea mai frecventă din categoria acestor proceduri este operaţia laparoscopică din cadrul intervenţiilor chirurgicale abdominale. În practică acest lucru înseamnă că în cadrul intervenţiei în abdomen este introdus gaz (CO2), iar în spaţiul astfel creat executăm operaţia cu mijloace speciale. În cadrul intervenţiei introducem în cavitatea corpului o cameră subţire, de tehnologie modernă, cu ajutorul căreia vizualizăm pe ecrane tv de dimensiuni mici, externe, evenimentele care se desfăşoară în interior. La clinica noastră se pot efectua cu această tehnică minimal invazivă următoarele intervenţii:

 • operaţii laparoscopice de hernie
 • operaţii laparoscopice de colecist
 • extirparea laparoscopică a splinei
 • extirparea laparoscopică a glandei suprarenale
 • operaţii de transplant efectuate cu ajutorul laparoscopului
 • operaţii laparoscopice de colon şi rect
 • operaţii laparoscopice în caz de reflux
 • proceduri chirurgicale pulmonare în mod minim invaziv.

În cazul intervenţiilor chirurgicale minim invazive inciziile pe corpul pacientului sunt esenţial mai mici, în majoritatea cazurilor nefiind secţionat stratul muscular. Durata de vindecare a bolnavului este o fracţiune a duratei de vindecare în cazul procedurilor chirurgicale tradiţionale. Pacienţii sunt spitalizaţi pe durată scurtă şi se reîntorc acasă curând, putând să-şi înceapă munca mai repede, să-şi reia viaţa normală, chiar şi activitatea sportivă. Datorită inciziilor de dimensiuni mici rezultatul cosmetic este incomparabil mai bun faţă de operaţiile efectuate prin metode tradiţionale.

Datorită tehnicii chirurgicale în timpul operaţiei afecţiunea poate fi observată şi constatată mult mai detaliat, adesea extirparea părţilor afectate putând fi mai completă. Durata intervenţiei chirurgicale nu este mai mare decât în cazul celor tradiţionale, prin deschidere. Pentru pacient se reduce semnificativ stresul şi suferinţa faţă de intervenţiile tradiţionale. Rezultatele de vindecare ale intervenţiilor chirurgicale minim invazive menţionate mai sus şi efectuate în clinica noastră depăşesc în multe aspecte rezultatele operaţiilor efectuate în stil vechi, pe corp deschis. Această tehnologie chirurgicală s-a răspândit în întreaga lume, astăzi numărul acestor tipuri de operaţii depăşeşte fără excepţie în toate ţările dezvoltate numărul intervenţiilor chirurgicale vechi, conservatoare. Intervenţia chirurgicală necesită experienţă şi practică specială, chirurgicală. În clinica noastră există atât condiţiile de personal, cât şi condiţiile obiective pentru astfel de operaţii.

Chirurgie pancreatică

În cadrul Clinicii de chirurgie, chirurgia pancreasului a fost introdusă ca specialitate în anul 1978. Evident şi anterior acestui an s-au efectuat în număr restrâns intervenţii chirurgicale pe pancreas, dar acestea au constituit în principal asistarea cazurilor tumorale, respectiv explorarea în cazul pancreatitei acute şi tratarea chirurgicală a pseudochisturilor pancreatice.

Operaţiile de pancreas de rutină au fost posibile datorită secţiei de pancreatologie din cadrul Clinicii de boli interne nr. I, care a asigurat suportul diagnostic, respectiv datorită cooperării strânse între Clinica de chirurgie şi cea de boli interne. Creşterea numărului de intervenţii chirurgicale asupra pancreasului a impus înfiinţarea unei secţii de chirurgie dedicate pancreasului, respectiv a ambulatoriului pentru acest domeniu în anul 1982. În următorii ani am introdus numeroase modificări atât în domeniul tratamentului preoperator, cât şi postoperator, şi în acelaşi timp în domeniul aplicării de noi proceduri chirurgicale,

ţinând cont de experienţele din ţară şi din străinătate. Rezultatele obţinute au fost prezentate la congrese naţionale şi internaţionale respectiv publicate în reviste din ţară şi din străinătate. Drept urmare Secţia de chirurgie pancreatică a Clinicii de chirurgie a devenit una dintre secţiile de chirurgie pancreatică de frunte din ţară, recunoscută şi pe plan mondial. Secţia activează nu numai în domeniul tratării bolnavilor, respectiv în domeniul cercetării ştiinţifice, dar şi în domeniul educaţiei postuniversitare. Ambulatoriul de specialitate pancreas asigură săptămânal, în ziua de joi între orele 08 şi 12, consilierea permanentă, programarea pacienţilor, controlul şi urmărirea postoperatorie a pacienţilor, oferind posibilitatea de consiliere preventivă a pacienţilor.

În tratamentul chirurgical al afecţiunilor pancreatice aplicăm de rutină următoarele tipuri de intervenţii chirurgicale:

 • Pancreatită necrotică confirmată: diferite tipuri de rezecţii, operaţii extinse; drenaj continuu de curăţare
 • Abces pancreatic: operaţii de drenaj intern: gastric sau cu ansa jejunală izolată
 • Pseudochiste pancreatice: chisto-gastrostomia, chisto-jejeunostomia, chisto-gastrostomia laparoscopico; operaţii de rezecţie: rezecţie distală, rezecţia capului pancreatic cu prezervarea organului (sec. Farkas)
 • Ascită de origine pancreatică (ruptura, fistula canalului Wirsung): Wirsungo-jejunostomia, rezecţie distală

Pancreatite cronice:

 • operaţii de drenaj: operaţie plastică dublă, Wirsungo-jejunostomia, Wirsungo-gastrostomia
 • operaţii de rezecţie: pancreatoduodenectomie cu conservarea pilorului, rezecţia capului pancreatic cu conservarea duodenului (sec. Beger), rezecţia capului pancreatic cu conservarea organului (sec. Farkas), rezecţie distală cu conservarea splinei

Tumori de pancreas:

 • Tumori neuro endocrine: enuclere, rezecţie distală cu conservarea splinei, pancreaticoduodenectomia cu conservarea pilorului, rezecţia capului pancreatic cu conservarea organului (sec. Farkas)
 • Tumori pancreatice maligne: pancreaticoduodenectomia cu conservarea pilorului, rezecţia distală a pancreasului cu splenectomie, duodenopancreatectomia totală.

Osztályos beosztás 2020. novembertől

1. Pancreas sebészet (III/B 12-23. krt.)
Profilvezető: Dr. Farkas Gyula jr., osztályvezető: Dr. Leindler László
Dr. Ricza Tamás, Dr. Veres-Lakos Enikő

2. Máj, portális hypertensio (III/B 12-23. krt.)
Profilvezető: Prof. Dr. Petri András, osztályvezető: Dr. Hőhn József
Dr. Géczi Tibor, Dr. Libor László, Dr. Kovács Viktor

3. Mellkas sebészet (III/E 39-46. krt.)
Profil- és osztályvezető: Dr. Furák József
Dr. Pécsy Balázs, Dr. Németh Tibor, Dr. Buzás András

4. Transzplantációs sebészet (MF 1-6. krt.)
Profilvezető: Dr. Szederkényi Edit
Osztályvezető: Dr. Hódi Zoltán
Tanácsadó: Dr. Varga László
Dr. Rokszin Richárd, Dr. Borda Bernadett

5. Érsebészet (II/B 1-10. krt.)
Profil- és osztályvezető: Dr. Palásthy Zsolt
Dr. Mihalovits Gábor, Dr. Takács Tibor, Dr. Váradi Rita Dr. Nyilas Áron,
Dr. Hegedűs Nóra

6. Általános és szeptikus sebészet osztály (III/E 35-38. krt)
Osztályvezető: Dr. Ábrahám Szabolcs
Dr. Baradnay Gellért, Dr. Tóth Illés, Dr. Barta Zsanett

7. Nyelőcső- és emlősebészeti osztály (III/D 24-34. krt)
Profilvezető: Prof. Dr. Lázár György, osztályvezető: Dr. Paszt Attila
Dr. Horváth Zoltán, Dr. Andrási László, Dr. Ottlakán Aurél,
Dr. Budai Krisztina, Dr. Erdős Márton, Dr. Vas Márton, Dr. Váczi Dániel

8. Felvételes és Általános sebészeti osztály (III/A l-l1. krt.)
Osztályvezető: Dr. Simonka Zsolt
Dr. Kovách Kornél, Dr. Tajti János, Dr. Leprán Ádám, Dr. Terhes Emil

9. Ambulancia: Mindenkori ügyeleti team

10. Endoscopos labor
Dr. Paszt Attila, Dr. Ábrahám Szabolcs

11. Rendelőintézet
Részlegvezető: Dr. Mán Eszter

Reprezentant în domeniul protecției drepturilor pacienților

Reprezentant pentru protecția corectă a pacienților în această universitate:

ANDREA KOMJÁTI J.S.D.

Numar de telefon: +36/20/4899-537
accesibil: Luni – Miercuri: 8:00 – 16:30, Vineri: 8:00 – 14:00
E-mail: komjati.andrea@ijb.emmi.gov.hu

Ore de birou: La ora convenită rezervată prin telefon

Locație de birou: 
Universitatea din Szeged Facultatea de Medicină
Stație medicală 1 (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 97. III. em. 311.)
Departamentul de Psihiatrie (6725 Szeged, Kálvária sgt. 57-59. Fsz. 15.)

REPREZENTANTUL JURIDIC ESTE ANGAJAT
DE LA SERVICIUL INTEGRAT DE PROTECȚIE JURIDICĂ (IJSZ),
EA ESTE INDEPENDENTĂ A INSTITUȚIEI SĂNĂTĂȚII

Dacă este necesar, numărul verde al IJSZ poate fi numit: 06/80 / 620-055

Melinda Látos Ph.D.

CLINICAL PSYCHOLOGIST
Melinda Látos Ph.D.
E-mail: latos.melinda@med.u-szeged.hu

Qualification
University of Pécs Institute of Psychology
University of Szeged Institute of Psychology
personality and clinical psychology

Post: clinical psychologist

Scientific work: MTMT

Awards
2013 National Excellence Program Jedlik Ányos Doctorate Scholarship
2012 Best Young Lecturer Award, Foundation for Clinical Surgery Szeged
2011 Pro Psychology Scholarship for Talented Researchers
2010 Special Award of Hungarian Psychological Association 19th Congress
2009 Special Award of 21st National Scientific Students’ Associations Conference
2009 Special Award of the president of Hungarian Parliament
2009 Golden Seagull Award Excellent Student Program University of Szeged
2009 Dean’s Honor University of Szeged

Researches
Psychological risk factors in the success of kidney transplantation
Impact of the disease representation and the level of anxiety on the healing process
Impact of pre- and postoperative psychological interventions on the recovery of female patients with breast cancer
Complex bio-psycho-social prospective study