III. évfolyam

Nyomtatás
Kötelező és ajánlott irodalom:

Sebészet I., II.
Kötelező tankönyv: Horváth Örs-Oláh Attila: Sebészet 2017. Medicina Könyvkiadó
Ajánlott tankönyv: Gál Csaba: Sebészet (Medicina), Littmann: Sebészeti műtéttan


2019/2020. tanév II. félév:

Előadások
Gyakorlat
Annotáció – AOK KU141
Kollokviumi tételek

2020 October 30, Friday @ 08:14