Hasnyálmirigy sebészet

Nyomtatás
A Sebészeti Klinikán a pancreas sebészeti profil művelése 1978-ban indult. Természetesen megelőzően is történtek korlátozott számban pancreas műtétek, de ezek főleg tumoros esetek ellátását, illetve az acut pancreatitis esetén az explorációt, a kialakult pseudocysták műtéti kezelését jelentették.

A rutinszerű pancreas műtéteket az I. sz. Belgyógyászati Klinika pancreatologiai osztályának működése tette lehetővé, mely biztosította a diagnosztikai hátteret, illetve a szoros kooperációt a Sebészeti és Belgyógyászati Klinika között. A pancreas sebészeti beavatkozások számának növekedése szükségessé tette pancreas sebészeti profillal működő osztály, illetve ambulancia létrehozását, melyre 1982-ben került sor. Az ezt követő évek alatt a megszerzett hazai és külföldi tapasztalatok, a kísérleti eredményeink klinikai alkalmazása, illetve az orvos-technikai fejlődés figyelembevételével számos módosítást vezettünk be, mely vonatkozott mind a praeoperativ, mond a postoperatív kezelésre és egyben új műtéti eljárások alkalmazására is. Az elért eredményeket nemcsak a hazai, hanem nemzetközi kongresszusokon is bemutattuk, illetve hazai és nemzetközi folyóiratokban publikáltuk. Mindezek lehetővé tették, hogy a Sebészeti Klinika Pancreas Sebészeti osztálya hazánk egyik vezető pancreas sebészeti részlege, melyet nemzetközileg is elismernek. Az osztály nemcsak a gyógyító, ill. a kísérleti munkából, hanem a postgraduális képzésből is kiveszi részét. A pancreas szakambulancia hetente egy alkalommal Csütörtöki napon de. 8 és 12 óra között biztosítja az állandó konziliárusi, beteg előjegyzési, műtét utáni beteg ellenőrzési-, utánkövetési feladatokat, mely utóbbi módot ad a betegség megelőző felvilágosításra is.

A pancreas megbetegedések sebészi gyógyítására rutinszerűen az alábbi műtéti típusokat alkalmazzuk:

 1. Inficiálódott necrotizáló pancreatitis: necrectomia; különköző tipusú resectiok, kiterjesztett műtétek; folyamatos öblítő drainagee
 2. Abscessus pancreatis: belső drainage műtétek: gyomorral, vagy izolált jejunum kaccsal
 3. Pseudocysta pancreatis: cysto-gastrostomia, cysto-jejeunostomia, laparoscopos cysto-gastrostomia; resectios műtétek: distalis resectio, szervmegtartó pancreas fej resectio (sec. Farkas)
 4. Pancreas ascites (Wirsung vezeték rupturája, fistulája): Wirsungo-jejunostomia, distalis resectio
 5. Chronicus pancreatitis:
  • drainage műtétek: kettős plasztika, Wirsungo-jejunostomia, Wirsungo-gastrostomia
  • resectios műtétek: pylorus megtartásos pancreaticoduodenectomia, duodenum megtartásos pancreas fej resectio (sec. Beger), szervmegtartó pancreas fej resectio (sec. Farkas), distalis resectio lépmegtartással
 6. Pancreas daganatok:
  • Neuroendocrin daganatok: enucleatio, distalis resectio lépmegtartással, pylorus megtartásos pancreaticoduodenectomia, szervmegtartó pancreas fej resectio (sec. Farkas)
  • Pancreas rosszindulatú daganatai: pylorus megtartásos pancreaticoduodenectomia, distalis pancreas resctio splenectomiával, totalis duodenopancreatectomia