Dr. Tajti János Ph.D.

Nyomtatás
EGYETEMI TANÁRSEGÉD
Dr. Tajti János
E-mail: janos.tajti@gmail.com

Egyetemi tanulmányok: Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged (“summa cum laude”)

Betegellátó tevékenység:
Fekvőbetegellátás – Általános Sebészeti Osztály
Járóbetegellátás – Sürgősségi Ambulancia

Oktatási tevékenység:
ÁOK: III. év sebészeti gyakorlat heti 2 óra a 2. félévben

Tudományos munkásság: MTMT

Kutatási terület:
Barrett nyelőcső – kísérletes és klinikai vizsgálatok
Colorectalis daganatsebészet klinikai vizsgálata
Colitis ulcerosa retrospektív klinikai vizsgálata