Dr. Palásthy Zsolt Ph.D.

Nyomtatás
EGYETEMI ADJUNKTUS
Dr. Palásthy Zsolt
Telefon: 545-477
E-mail: palasthy.zsolt@med.u-szeged.hu
Rendelési idő: hétfő 9:00-13:00 I. Szakorvosi Rendelő

Egyetemi tanulmányok: 1993 – Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem – summa cum laude

Szakképesítés:
1998 – általános sebészeti szakképesítés – jeles
2001 – érsebészeti szakvizsga – kiválóan megfelelt
Tudományos fokozat: M.D., Ph.D.

Beosztások:
1993-1999 klinikai orvos
1999-2008 egyetemi tanársegéd
2008- egyetemi adjunktus

Betegellátó tevékenység:
1997- Érsebészeti Osztály
2001- Ügyeletvezető
2002- Konzíliárus és osztályvezető-helyettes
2013- Osztályvezető

Fekvőbeteg ellátás: érsebészeti fekvőbeteg ellátás munkaidőben és a sürgősségi ellátás keretében egyaránt. Ez utóbbit klinikánk ügyeleti rendszerében ügyeletvezetőként és érsebészeti behívható ügyeletesként teljesítem.
Járóbeteg ellátás: Érsebészeti szakrendelés heti 6 óra, általános sebészeti rendelés 2 óra.
Speciális betegcsoport, ellátási terület: Érsebészeti profil
Regionális/országos betegellátásban való részvétel: Érsebészeti szempontból a területi ellátási kötelezettség alapján közel 1 millió lakos ellátása tartozik részlegünkhöz a 3. progresszivitási szinten.

Oktatási tevékenység:
ÁOK általános orvosképzés, egyéb felsőoktatás: Az heti rendszerességgel több gyakorlatot tartok magyar és angol nyelven. Érsebészet témakörben tantermi előadásokat tartok (angol és magyar nyelven). Az Egészségügyi Főiskolai karon szintén gyakorlati képzésben vettem részt. Az ÁOK-n sebészet kollokváltatásban és a szigorlaton gyakorlati vizsgáztatásban, a Főiskolai Karon Államvizsgáztatásban veszek részt.
Heti óraszám két félév átlagában: 5 óra
Egyéb oktatási feladatok: Részt veszek a rezidensképzésben valamint a sebész és az érsebész szakorvosok szakképzésében, az utóbbi vonatkozásában érsebészeti grémiumvezetőként. Szakorvos továbbképző tanfolyamokon előadóként szintén részt veszek.

Tudományos munkásság: MTMT

Egyetemi tisztségek:
2012- Szegedi Tudományegyetem Érsebészeti grémiumvezetője

Tanulmányút:
1994 Debreceni Orvostudományi Egyetem Sebészeti Klinika
1996 Amstetten Municipal Hospital, Austria Department of Surgery
1996 Hannover, Medical University, Germany Department of Surgery
1997 Kaposi Mór Kórház, Kaposvár, Sebészeti Osztály
1998 Budapest, Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Sebészeti Klinika
2000 Budapest Ér- és Szívsebészeti Klinika, SOTE
2005 Budapest Ér- és Szívsebészeti Klinika, SOTE
2011 Glasgow Stengraft Course
2011 Leuven Endovascular postgraduate training

Kitüntetések:
1994 – Fiatal Sebészek Fóruma: Magyar Sebész Társaság különdíj
1999 – Fiatal Sebészek Angol Nyelvű Kazuisztikai Fóruma I. díj
2004 – MTA pályázati díj: kutatási eredményeimet összefoglaló pályamunkámért

Kutatási terület:
Műtéttani Intézet: “A keringés élet és kórtana farmakológiája” program, “A keringés és légzés szepszisben” című alprogram.
Viscerális erek rekonstruktív sebészete

Társasági tagság, tudományos tisztség:
Magyar Sebész Társaság
Magyar Onkológus Társaság
Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság
Egészségügyi Szakmai Kollégium Angiólógiai és Érsebészeti Tagozatának Tagja
MTA Szegedi Bizottságának Sebészeti és Kísérletes Sebészeti Munkacsoportjának titkára