Professzorok kategória bejegyzései

Prof. Dr. Petri András

klinikai igazgatóhelyettes

Telefon: +36-62-545-474 ; +36-62-545-740
E-mail: petri.andras@med.u.-szeged.hu
Rendelési idő: Szerda 8:30-13:30

Egyetemi tanulmányok: Szegedi Orvostudományi Egyetem 1968-1974

Szakképesítés: sebész szakorvos, 1978

Tudományos fokozat:
az orvostudomány kandidátusa 1982
Ph.D. 1994
habilitáció 1995

Beosztások:
– egyetemi tanár
– klinikai igazgatóhelyettes

Betegellátó tevékenység: osztályvezető, általános sebészet, gasztroenterológia, hepatológia

Tudományos munkásság: MTMT

Egyetemi tisztségek:
– tanulmányi felelős
– tanteremfelelős
– német nyelvű képzés felelőse
– angol nyelvű képzés felelőse

Tanulmányút:
– DOTE Kísérleti Sebészeti Intézet: 1978
– Universität Jena Chirurgische Klinik: 1980
– Alexander von Humboldt ösztöndíj: 1981-1982
– Universität Jena Chirurgische Klinik (Charité): 1985
– Kreiskrankenhaus Trostberg Abteilung für Chirurgie: 1986
– Medizinische Hochschule Hannover Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie: 1986
– Universität Greifswald Chirurgische Klinik: 1988
– Technische Universität München, Klinikum Rechts der Isar Chirurgische Klinik: 1989
– Medizinische Hochschule Hannover Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie; für Leib und Transplantation : 1989, 1992, 1996
– Universität Göttingen Chirurgische Klinik: 1996

Kitüntetések:
Markusovszky-díj 2002

Kutatási terület:
– gasztroenterológia
– hepatológia
– onkológia
– környezetvédelem

Társasági tagság:
– Magyar Sebész Társaság
– Magyar Gasztroenterológiai Társaság
– Magyar Immunológiai Társaság 1989-
– Magyar Transzplantációs Társaság
– International Association of Surgeons and Gastroenterologists (IASG)

Prof. Dr. Farkas Gyula

emeritus professzor

Egyetemi tanulmányok: Szegedi Orvostudományi Egyetem orvosegyetemi diploma (summa cum laude) 1967

Szakképesítés:
– 1971 általános sebész szakorvos
– 1998 gasztroenterológus szakorvos

Beosztások:
– 1967 egyetemi gyakornok
– 1969 klinikai orvos
– 1972 egyetemi tanársegéd
– 1980 egyetemi adjunktus
– 1982 osztályvezetői megbízás
– 1987 egyetemi docens
– 1995 Dr. habil.
– 1996 egyetemi tanár

Betegellátó tevékenység:
általános és gasztroenterológiai sebészi betegek ellátása, gyógyítása, szakambulancián történő utánkezelése, követése.

Speciális terület: pancreas sebészet

Tudományos munkásság: MTMT

Egyetemi tisztségek:
– SZTE ÁOK Könyvtári Bizottság Elnöke (1998-2002)
– SZTE Habilitácios Bizottságának Tagja

Tanulmányút:
– 1974-75 “Molnár Béla” ösztöndíj (Jefferson Memorial Hospital, Alexandria, Virginia,USA)
– 1983 egy hónap Humbold Universität Berlin
– 1992 2 hét Universität Ulm
– 2002. Febr. Training Workshop (Pancreatic islet transplantation), Miami
– 2003. Nov. Training Workshop (Pancreatic islet transplantation), Miami
– 2004. Okt. Training Workshop (Pancreatic islet transplantation), Milano

Kitüntetések:

– 1979. Markusovszky díj
– 1980. Magyar Gastroenterológiai Társaság díja
– 1992. Dr. Petri Gábor Orvostudományi Pályadíj I.
– 1995. IHPBA Congress Athens 1995 legjobb előadás díja
– 1998. Knoll Pályadíj
– 1999. Annual Meeting of CIRSE Prague legjobb előadás díja.
– 2000. Széchenyi Professzori ösztöndíj
– 2001. 6th Congress of Asian Society of Hepato BiliaryPancreatic Surgery legjobb előadás díja
– 2003. Medicina Nívódíj (Sebészet Tankönyv-szerzőtárs)
– 2004. SZTE ÁOK Dékáni dicséret, ill. jutalom az idegennyelvű oktatómunkáért.

Kutatási terület:

– A pancreatitis és szövődményeinek pathogenesise és immunológiai vonatkozásai (kísérletes és klinikai vizsgálatok).
– Pancreas sebészet.
– Sepsis immunológiai vonatkozása.
– Kísérletes és klinikai Langerhans sziget transzplantáció.
– Langerhans szigetek immunomodulatiója.

Társasági tagság:

– Magyar Sebész Társaság (vezetőségi tag),
– Magyar Gastroenterologiai Társaság (vezetőségi tag),
– MST Dél-Magyarországi Szekciójának vezetőségi tagja
– Magyar Diabetes Társaság,
– Magyar Immunologiai Társaság,
– Magyar Transzplantációs Társaság
– World Association of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery,
– International Gastro-Surgical Club,
– European Pancreatic Club,
– European Society of Organ Transplantation,
– Cell Transplantation (alapító tag),
– International Pancreas and Islet Transplant Association (alapító tag),
– European Society of Chemotherapy,
– Surgical Infection Society (Europe),
– Internacional Society of Surgery,
– International Society of Interferon and Cytokine Research,
– American Diabetes Association,
– American Association of Pancreatology

Prof. Dr. Lázár György

tanszékvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Lázár György

Telefon: +36-62-545-460
E-mail: lazar.gyorgy@med.u-szeged.hu
Rendelési idő: Szerda 8:30-13:30.
Időpontkérés: 62-341-812

Egyetemi tanulmányok

 • Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar, 1979-1985

Szakképesítés: sebészet, 1989.

Tudományos fokozatok

 • az MTA doktora – klinikai orvostudomány 2013
 • Habilitáció 1999
 • Ph.D. tudományos fokozat 1997
 • Orvostudomány kandidátusa 1995

Beosztások

 • 2004-től tanszékvezető egyetemi tanár
 • 2000-2004 egyetemi docens
 • 1996-2000 egyetemi adjunktus
 • 1990-1996 egyetemi tanársegéd
 • 1985-1990 klinikai orvos

Kiemelt szakterületei

 • általános sebészet
 • emlősebészet
 • gasztroenterológiai sebészet
 • endokrinológiai sebészet
 • minimálisan invazív sebészet

Tudományos munkásság: MTMT

Egyetemi tisztségek

 • SZTE ÁOK Dékánja 2018. július 1-
 • Szakmai Kollégium Általános Sebészeti Tanácsadó Testület elnöke 2016-
 • MTA SZAB Klinikai és Kísérletes Sebészeti Munkabizottság elnöke 2015-
 • Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ általános elnökhelyettes 2015-2018
 • Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ műszerügyi elnökhelyettes 2011-2015
 • ÁOK Tudományos Bizottságának tagja 2010-
 • ÁOK Kórházi Akkreditációs Bizottságának tagja 2010-
 • ÁOK Curriculum Fejlesztési Bizottság tagja 2010-
 • TIOP 2.2.7 pályázat keretében megvalósuló 265 ágyas klinikai tömb épületigazgatója 2010-
 • Habilitációs Bizottság Klinikai Orvostudományi Szakbizottságának elnöke 2009-
 • TIOP pályázat projektfelügyelő bizottságának tagja 2009-
 • MOTESZ képviselője az UEMS sebészi szekciójában 2008-
 • Minőségfejlesztési Tanácsadó Testület tagja 2008-
 • TIOP elnöki megbízott helyettes 2007-
 • Műszerügyi Bizottság elnöke 2007-
 • SZTE ÁOK Kari Tanács tagja 2006-
 • Tanári Testület elnöke, Dékáni Tanács tagja 2006. július 1-től 2007. június 31-ig
 • Sebészeti grémium vezető& 2004-
 • Tanszékvezető 2004. június 20-

Tanulmányutak

 • Department of Surgery, University Nottingham, 1 hónap, 2000
 • II. Chirurgische Lehrstuhl, Univ. Köln, 12 hónap, 1992-1993
 • Chirurgische Klinik, Univ. Erlangen, 1 hónap, 1991
 • Chirurgische Klinik, Technische Univ. München 1 hónap, 1990
 • Chemical Pathology Dept., Harward Medical Univ, Boston, USA, 3 hónap, 1984

Kitüntetések

 • Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetés 2019
 • A Kar Kiváló Tudományos Diákköri Oktatója 2017
 • Kardos Géza díj 2017
 • Astellas PRO SALUTATE HOMINUM 2014
 • Bolgár Sebészeti Társaság tiszteletbeli tagja 2014
 • Ságvári Emlékérem, Szeged 2013
 • Pro Urbe díj, Szeged 2012
 • Haynal Imre díj 2011
 • Magyar Sebészek Alapítványa Tauber Alapítvány Földes Ferenc Díj 2003
 • Magyar Sebészek Alapítványa Tauber Alapítvány Kulka Frigyes Díj 2002
 • Széchenyi István professzori Ösztöndíj 2001
 • Petri Gábor Orvostudományi Pályadíj 1992
 • Magyar Sebész Társaság Díja 1990
 • Magyar Élettani Társaság külön díja 1985

Kutatási terület

 • Macrofágok és glükortikoid hormonok szerepe sokkállapotokban
 • A mikrocirkuláció vizsgálata a gastrointestinalis rendszer megbetegedéseiben
 • A máj mikrocirkulációjának vizsgálata endotoxicosisban, mechanikus icterusban
 • Gastrooesophagealis reflux megbetegedés sebészi vonatkozásai
 • Új műtéti módszerek alkalmazása a minimál invazív és az onkológiai sebészetben

Társasági tagság

 • Magyar Sebész Társaság Sebészeti Onkológiai Szekció elnök 2017-
 • European Society of Surgical Oncology testületi tag 2014-
 • IASGO Magyar Tagozata elnöke 2011-
 • Magyar Gasztroenterológiai Társaság vezetőségi tag 2008-
 • European Association for Transluminal Surgery 2008-
 • MOTESZ képviselő UEMS sebészi szekcióban 2008-
 • International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists tag 2005- ; testületi tag 2006-
 • European Hernia Society 2005-
 • Magyar Sebész Társaság vezetőségi tag és oktatási felelős 2005-
 • European Society of Surgical Oncology 2005-
 • International Society for Diseases of the Esophagus 2006-
 • Magyar Sebész Társaság Endoszkópos Szekció vezetőségi tag 2003-2008; elnökségi tag 2015-
 • Magyar Szenológiai Társaság 2001-
 • Nemzetközi Gyulladás Társaság Magyar Tagozata
  • alapító és vezetőségi tag 2000-
 • Magyar Gastroenterológiai Társaság 1999-
  • vezetőségi tag 2008-tól
 • European Association for Endoscopic Surgery 1998-
 • Magyar Onkológusok Társasága 1998-
 • Az MTA SZAB Sebészeti és Kísérletes Sebészeti Munkabizottságának
  titkára 1995- ; elnöke 2005-
 • Magyar Sebész Társaság Endoscopos Szekciója
  • 1993: alapító tag, 2003-2008 vezetőségi tag
 • European Shock Society 1990-
 • Magyar Immunológiai Társaság 1989-
 • Magyar Sebész Társaság tag 1989- ; vezetőségi tag 2005- ; elnök 2013-2015
 • Magyar Élettani Társaság 1986-

Beszélgetés Dr. Lázár György professzorral.
Szeged VTV Diagnózis 2015. április 22.

A Magyar Sebész Társaság 61. Kongresszusa.
SZTEtv Híradó. 2012.09.24.
2021 February 25, Thursday @ 13:25