Annotáció IV. éves fogorvostan-hallgatóknak
2018/2019 II. félév

Nyomtatás
Tantárgy címe: Sebészet
A tárgyat meghirdető kar neve: Általános Orvostudományi Kar
A tárgyat meghirdető klinika / intézet neve: SEBÉSZETI KLINIKA
A kurzust meghirdető oktató: Prof. Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár
Elérhetőség / információ: Prof. Dr. Petri András igazgatóhelyettes, tanulmányi felelős
Telefon: (62) 545-461, Fax: (62) 545-701
E-mail:
office.surg@med.u-szeged.hu
6725 Szeged, Semmelweis u. 8. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 427.

Tisztelt Látogatónk!

Kurzus címe: Sebészet
A kurzus célja: Az általános sebészet megismertetése a fogorvostan hallgatókkal, kitérve valamennyi fontos részterületre, valamint az akut sebészi betegek észlelésére és ellátására.

Előadás: heti 2 óra – Kurzus kódja: FOG-M541 – Vizsgaforma: kollokvium
Kreditérték: 2 kreditpont
Gyakorlat: heti 1 óra – Kurzus kódja: FOG-M542 – Vizsgaforma: aláírással teljesítve.
A félév során 15 óra gyakorlat teljesítendő egyéni beosztás alapján, hétvégi napokon, a Sebészeti Klinika ambulanciáján. Ellenőrzés leigazolt jelenléti ívvel.
Kreditérték: 1 kreditpont

Kötelező irodalom: Horváth Örs-Oláh Attila: Sebészet 2017. Bp.  Medicina K., 
Évfolyam/félév: IV. évfolyam. 2. félév
Tárgyfelvétel előfeltétele: A Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban megadott előfeltételek

Tematika
(előadások és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok, szemináriumok)
hét Előadás Gyakorlat/Szeminárium
1. A sebészet története Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
2. Endokrin sebészet Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
3. Az emlőrák komplex kezelése Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
4. Mellkassebészet Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
5. Szívsebészet Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
6. Érsebészet  
7. A nyelőcső sebészete Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
8. A gyomor sebészete Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
9. Az epeutak és hasnyálmirigy sebészete Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
10. A máj sebészete, gastrointestinalis vérzések Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
11. TAVASZI SZÜNET  
12. A vastagbél sebészete
A rectum sebészete
Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
13. A hasfal sebészete, sérvek Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
14. Az acut has sebészete Sebészi betegek észlelése és vizsgálata
15. Szervtranszplantáció Sebészi betegek észlelése és vizsgálata

Tantárgyi követelmény: Az előadások látogatása nem kötelező, de nyomatékkal ajánlott.
A gyakorlatok látogatása kötelező. A távolmaradások igazolása a mulasztást követő héten a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásának megfelelően történik a Klinika titkárságán. Fogadási idő: minden nap, 9-10 óráig és 14-15 óráig.
A számonkérés a hivatalos tankönyv megfelelő fejezetei és az előadáson leadott tananyag figyelembe vételével szóbeli vizsga formájában történik.

A számonkérés módja: szóbeli vizsga

  • Évközi demonstrációk: nincs
  • Szemeszter végi vizsga: kollokvium

A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

Szeged, 2020. január 22.

Dr. Petri András Dr. Lázár György
egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25