VI. évfolyam

Nyomtatás

Tisztelt Hallgatók!

A Sebészeti Klinika Titkársága tanulmányi ügyekben
hétfőtől csütörtökig
9.00 – 10.00 óra és 14.00 – 15. 00 óra között áll a rendelkezésükre.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Sebészet I., II.
Kötelező tankönyv: Gál Csaba: Sebészet (Medicina)
Ajánlott tankönyv: Littmann: Sebészeti műtéttan

Sebészeti szigorlati tételek